19.6.2022

Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe a následuje mě.


Všem pak řekl: „Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, den co den bere na sebe svůj kříž a následuje mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, ale kdo svůj život pro mě ztratí, zachrání si ho.“ 
                                           (Lk 9,23-24)

Otázka, na kterou bych si měl v klidu i já odpovědět: přijmu Ježíše jako člověka trpícího, který je nablízku v potřebných? Jsem schopen denně nést toto napětí?

1. čtení: Zach 12,10-11
Zachariášova předpověď (6. stol. př. Kr.) směřuje ke konci věků. Národy obklíčí Jeruzalém, ale nic nezmohou. Přislibuje se porážka pronárodů. Megido bylo místo řady bitev a klíčové prohry Judska v bitvě s Egyptem 609 př. Kr., je také ztotožňováno s Armagedonem (Zj 16,16). 
Žalm: Žl 63
Jak marné je stavět svůj život a svůj svět jen na lidech. Připojme se k strhující modlitbě žalmisty!
2. čtení: Gal 3,26-29
Svatý Pavel pokračuje ve výkladu otázky našeho ospravedlnění před Bohem na základě víry, a nikoli na základě splnění předpisů Tóry. V před­chozím verši 3,23 říká: „Dokud nepřišla víra, byli jsme zajatci, které Zákon střežil…“
evangelium: Lk 9,18-24
V synoptických evangeliích se nachází jeden zlomový okamžik, který právě dnes připomínáme. Až dosud Ježíš mluvil převážně k zástupům, konal zázraky, poučoval. Ale nyní začne těm nejbližším ukazovat ještě jiný význam svého příchodu na zem. To apoštolové dosud netušili…
www.vira.cz

Zobrazeno 165×
komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.