22.5.2022

Někteří lidé přišli z Judska do Antiochie a poučovali bratry


Nedáte-li se podle mojžíšského zvyku obřezat, nemůžete dojít spásy.“ Pavel a Barnabáš se však s nimi dostali do hádky a úporně se s nimi o to přeli. Bylo proto rozhodnuto, aby se kvůli této sporné otázce Pavel, Barnabáš a někteří z nich odebrali k apoštolům a starším do Jeruzaléma.             /Sk 15,1-2/

Pavlův otevřený přístup na jeruzalémském sněmu zvítězil. Synodní cesta, kdy církev rozhoduje společně, ji provází od počátku. Důležité si uvědomit: nerozhodli jsme my, ale Duch svatý a my!

1. čtení Sk 15,1-2.22-29
Ocitáme se v Jeruzalémě kolem roku 48 po Kr. Evangelium bylo hlásáno již na mnoha místech mimo 
Palestinu. Ale s tím vyvstává zásadní otázka: Nakolik musí obrácení pohané nejprve zachovávat 
židovské předpisy a nakolik jsou pro ně jako křesťany nezávazné? Proto se schází první koncil (Sk 15,4- 
21). Jeho závěry jsou obsahem našeho textu.
Žalm 67
Tento žalm je ve skutečnosti prosbou, aby se projevila Boží milost. Připojme se!
2. čtení Zj 21,10-14.22-23
Navazujeme v četbě na minulou neděli. Kniha Zjevení apoštola Jana je dílo psané zvláštním jazykem 
plným paralel, metafor a symbolů. V této knize jsme se dostali až k závěrečným kapitolám, které popisují 
konečné Boží vítězství a odměnu spravedlivých. Nechme se strhnout emotivním popisem nebe – místa, 
které pro nás připravuje Bůh.
Evangelium Jan 14,23-29
Ocitáme se ve večeřadle. Apoštolové již zažili mytí nohou. Nyní je Ježíš povzbuzuje: „Ať se vaše srdce 
nechvěje“ (Jan 14,1). A na tomto podkladě otevírá tajemství niterného Božího života – tajemství vztahu 
Otce a Syna. Zjevuje působení „Přímluvce“ – Ducha svatého.
www.vira.cz

Zobrazeno 203×
komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.