15.5.2022

Nyní je oslaven Syn člověka a Bůh je oslaven v něm.


Dítky, jen krátký čas jsem s vámi. Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.
/Jan 13,33a - 35/

Stejně tak, jako on miloval nás, máme milovat druhé. Tak budeme naplňovat Otcovo přání: být zde 
k jeho obrazu. Je to dlouhý, ale krásný program na celý život.

1. čtení Sk 14,21b-27
Svatý Pavel a svatý Barnabáš se vracejí z první misijní cesty, z území středu dnešního Turecka do 
Antiochie Syrské (přístav v severovýchodním cípu Středozemního moře). Ta byla centrem křesťanů celé 
oblasti. A všude ustanovují správu nových komunit (náznak dnešního systému duchovní správy).
Žalm 145
Zpěv chválí za požehnání, které v souvislosti s prvním čtením můžeme vztáhnout na Pavlovo dílo misií. 
Připojme se k této chvále za celé dějinné dílo hlásání evangelia!
2. čtení Zj 21,1-5a
Po tři neděle budeme číst ze závěru celé Bible, a tedy ze závěru Apokalypsy. Po všech peripetiích života 
a pronásledování ti, kdo obstáli, zakusí nádheru cíle připraveného Bohem: dar nové země. V obrazné 
řeči se mísí jak biblická symbolika, tak i důraz na emoce. Obojí ale svědčí o velkolepém Božím daru, 
který pro nás Bůh připravil.
Evangelium Jan 13,31-33a.34-35
Jsme ve večeřadle, před malou chvilkou Ježíš umyl učedníkům nohy a začali slavit Poslední večeři. Ale 
text je vybrán především pro odkaz na základní princip fungování společenství církve. Ježíšovo slovo 
není jen dobrá rada, ale přikázání.
www.vira.cz

Zobrazeno 268×
komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.