24.4.2022

a ti všichni byli uzdravováni


Apoštolové konali mnoho znamení a zázraků v lidu. Všichni se jednomyslně shromažďovali v Šalomounově podloubí. Z ostatních se k nim nikdo neodvažoval připojit, ale lidé o nich mluvili s velkou úctou. 
                                           (Sk 5,12-13)

Mohu si uvědomit, že i dnes má být církev uzdravujícím znamením! Více, než fyzické nápravy je třeba uzdravení ran ve společnosti. Jak k tomu přispívám?

1. čtení: Sk 5,12-16
Shrnující zpráva následuje po dlouhém vyprávění o prvním zázraku apoštolů, následném vyšetřování před radou a po příběhu o Ananiášovi a Safiře, kteří chtěli první komunitu církve ošidit. Následovat bude opět zázrak a vyšetřování. Naše shrnující zpráva tedy ukazuje, že evangelium nelze zastavit a povědomí o něm bude stále růst.
Žalm: Žl 118
Tento „žalm vzkříšení“ opakujeme po celé Velikonoce, jeho text je i výkladem velikonočních událostí. My se můžeme připojit k modlitbě díků za vykoupení.
2. čtení: Zj 1,9-11a.12-13.17-19
Knihu Zjevení nelze číst jako běžný popis událostí. Jan zvláštním jazykem, plným barvitých obrazů a přirovnání, vykládá skutečnost Božího vítězství a lidského zápasu o spásu. Hned na začátku po úvodním pozdravu popisuje již tímto jazykem své povolání k sepsání této knihy a především Hospodina.
evangelium: Jan 20,19-31
Vyprávění Janova evangelia dostalo v posledních kapitolách velký spád: Ježíš byl ukřižován, na začátku dvacáté kapitoly však přijdou ženy ke hrobu… Nyní Vzkříšený poprvé potkává učedníky. V takto vypjatém okamžiku zaznívá nejzásadnější poselství Vzkříšeného. Následný týden a přítomný Tomáš otevírají otázku, jak mají uvěřit ti, kdo „nebyli u toho“.
www.vira.cz

Zobrazeno 348×
komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.