30.10.2022

Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo.


Všichni, jakmile to uviděli, reptali a říkali: „Vešel jako host k hříšníkovi!“
Zacheus se zastavil a řekl Pánu: „Polovici svého majetku, Pane, dám chudým, a jestli jsem někoho o něco ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně!“
                                          (Lk 19,7-8)

Náš Pán nepodmiňuje návštěvu Zachea jeho obrácením. Ale Zacheovo „polepšení“ je způsobeno Ježíšovým přátelským pozváním. Ježíš vstupuje do vztahu jako první. A tak jedná náš Bůh i dnes… Nežárlíme?

1. čtení: Mdr 11,22 – 12,2
Nejmladší kniha Starého zákona se snaží zabránit úpadku víry Židů žijících v řecké diaspoře. V niterném vyznání víry v Hospodina, který miluje život, vyjadřuje Starý zákon svoji reflexi vztahu Boha ke stvoření.
Žalm: Žl 145
I my jsme dílo Boží, kterému on vdechl život. Připojme se ke chvalozpěvu celého stvoření.
2. čtení: 2 Sol 1,11 – 2,2
Po tři týdny budeme číst z druhého listu Soluňanům (též Tesalonickým). Vznikl zřejmě v pozdním období Nového zákona a důvodem k napsání byla řada nejasností kolem druhého příchodu Pána. Křesťané očekávali Krista velmi záhy, což se ukázalo jako mylné.
evangelium: Lk 19,1-10
Lukášovo evangelium směřuje k závěru. Ježíš kráčí do Jeruzaléma podél Jordánu a pak z Jericha již naposledy vystoupá ke Svatému městu. Dva burcující příklady – uzdravení slepého u Jericha a Zacheus – mají symbolický význam. Řecké slovo „zéteo“ znamená „hledat, zkoumat, snažit se, usilovat“ a spojuje Ježíše a Zachea v jejich jednání: Zacheus „chtěl uvidět Ježíše“(19,3) a Ježíš „přišel hledat, co zahynulo (19,10)“.
www.vira.cz

Zobrazeno 271×
komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.