29.8.2021

Slyšte mě, všichni, a pochopte!


„Pokrytci! Dobře to o vás předpověděl Izaiáš, jak je psáno: ‘Tento lid mě uctívá rty, ale jejich srdce je daleko ode mě. Nadarmo mě však uctívají, když učí naukám, které jsou lidskými ustanoveními.’ Opustili jste přikázání Boží a držíte se podání lidského.“
/Mk 7,6-8/

Ryzost srdce a nikoli především dodržování obřadních předpisů! Stále je třeba Ježíšovými ústy toto připomínat. Snažím se o pochopení symbolů a podstaty liturgie, aby nevedla k rozdělení, ale k ryzímu vztahu k Bohu a k okolí?

1. čtení Dt 4,1-2.6-8
Kniha Deuteronomium je shrnutím, ale i novou interpretací Mojžíšova zákona. Po úvodu (tři kapitoly) 
shrnujícím příchod do Izraele začíná naším textem opakování Zákona. Slavnostní úvodní formule 
naznačuje význam dokumentu a jeho poslání.
Žalm 15
Kratičký Žalm 15 (5 veršů) opěvuje základní přesvědčení: kdo žije v souladu s pravidly Božího zákona, 
je šťastný.
2. čtení Jak 1,17-18.21b-22.27
Jakubova epištola hned od prvních veršů začíná ostrým tónem. Jakub povzbuzuje zkoušené, ale ostře 
kárá ty, kdo se povyšují. Na to navazuje náš text. Je povzbuzením k pokoře a k radosti z Božího a nikoli 
jen našeho díla.
Evangelium Mk 7,1-8.14-15.21-23
Od 6. verše 6. kapitoly Markova evangelia se mění vztah Ježíš – farizeové – učedníci. Ježíš se soustředí 
na učedníky a prohlubuje se neporozumění farizeů. Ve vybraném textu jsou vypuštěny důležité pasáže 
ukazující tento posun (v. 17). Popsaná scéna je přesto stěžejní pro pochopení Ježíšova postoje 
k Zákonu: Neruší Zákon ve smyslu anarchie. Naopak požaduje, aby jednotlivé příkazy byly v našem 
jednání naplněny vnitřním obsahem: víme, proč takto jednáme.
www.vira.cz

Zobrazeno 317×
komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.