6.6.2021

Všechno bude lidem odpuštěno


Amen, pravím vám: Všechno bude lidem odpuštěno, hříchy i rouhání, kterých se dopustili. Kdo by se však rouhal Duchu svatému, nedojde odpuštění navěky, ale bude vinen věčným hříchem.“ To řekl proto, že tvrdili: „Je posedlý nečistým duchem.“ 
                                             (Mk 3,28-30)

Jakou mocí jedná? Jde o legitimní a zásadní otázku. Jedná-li Ježíš mocí, kterou mu dávají démoni, je třeba se od něj držet dál. Tato otázka má však i opačný dopad. Pokud Ježíš jedná mocí Boží, lze zůstat netečný? V evangelijním úryvku se nám zachovalo vzácné svědectví, že sami Ježíšovi příbuzní neví a tápou. Hledání není hřích, pokud je člověk otevřen pravdě.

1. čtení: Gn 3,9-15
Vyprávění o prvotním hříchu pokračuje „vyšetřováním“ celé události. Adam svaluje vinu na ženu, žena na hada. Hříchem vstoupil mezi muže („adam“ znamená „člověk“) a ženu nesoulad. Prvotní duchovní čistota se ztratila. Bůh se zlem nevede žádnou diskusi! Tento Boží postoj předznamenává Ježíšovo jednání v dnešním evangeliu.
Žalm: Žl 130
Zkušenost hříchu je bolestivá. Člověk zklamal druhé i sebe. V této situaci se žalmista modlí s důvěrou, že Bůh má moc uzdravit hřích i zlo!

2. čtení: 2 Kor 4,13 – 5,1
Svatý Pavel se hájí proti nařčení, že se chlubí sám sebou. Mluví o pravé slávě působené Bohem a odkazuje na vlastní slabost. Připomíná slova o pokladu víry, který máme v „hliněné nádobě“. Odvolává se na druhou knihu Mojžíšovu (Ex 34,29-30), kde se Mojžíšovi po setkání s Bohem rozzářila tvář. Slovo „sláva“ znamená v hebrejštině též „hmotnost“ nebo „tíhu“.
evangelium: Mk 3,20-35
Dnešní text navazuje na vyvolení dvanácti učedníků. Marek podtrhl význam této nové rodiny. Pro porozumění Bohu totiž nejsou důležité rodové vazby, konexe ani zvláštní studia (učitelé Zákona), ale otevřenost Božímu Duchu.
www.vira.cz
 

Zobrazeno 136×
komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.