7.3.2021

Nedělejte z domu mého Otce tržnici!


Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno: „Horlivost pro tvůj dům mě stravuje.
/Jan 2,17/

Ježíš se dokáže rozhněvat, když vidí náboženství smíšené se zištností. Můžeme žít v klidu, že nám 
něco podobného nehrozí?

1. čtení Ex 20,1-17
Čteme Desatero v jeho originální podobě. Hospodin dává tato přikázání Mojžíšovi jako součást 
vzájemné smlouvy: Bůh prezentoval, kým je, a nabídl své doprovázení Izraeli (19. kapitola). Nyní 
vyjadřuje podmínky, za kterých bude smlouva platit.
Žalm 19
Dnešní žalm je jásotem nad darem Zákona. Tóra – Zákon je označením „směrovky“ života. Připojme se 
k modlitbě chvály za dar „nasměrování“ k životu.
2. čtení 1 Kor 1,22-25
V komunitě Korinťanů se objevila řada problémů. Svatý Pavel na to reaguje několika dopisy. První z nich 
obsahuje více témat. Na začátku dopisu se Pavel musí sám obhájit, protože korintská komunita se 
začala štěpit na jeho příznivce a odpůrce. (Toto čtení koresponduje s dnešním evangeliem.)
Evangelium Jan 2,13-25
Janovo evangelium je koncipováno velice symbolicky. Hned po zprávě o počátku Ježíšova veřejného 
působení v Káně přichází scéna očištění chrámu. Jan tak začíná evangelium slovy o blízkosti Velikonoc 
a proroctvím o ukřižování a zmrtvýchvstání.
www.vira.cz

Zobrazeno 313×
komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.