21.3.2021

Otče, oslav své jméno!


Tu se ozval hlas z nebe: „Oslavil jsem a ještě oslavím.“ Lidé, kteří tam stáli a uslyšeli to, říkali, že zahřmělo. Jiní říkali: „To k němu promluvil anděl.“ Ježíš jim na to řekl: „Ten hlas se neozval kvůli mně, ale kvůli vám.          /Jan,12,29-30/

Ježíšův smutek z nepochopení byl oprávněný. Kéž mu to moje vnímavé srdce vynahradí! Kéž se 
nechám opanovat jeho láskou.

1. čtení Jer 31,31-34
Prorok Jeremiáš doprovází tragické roky před pádem Izraele do Babylonského zajetí (586 př. Kr.), které 
proběhlo ve dvou vlnách. Náš text spadá do období po první vlně. Izrael je konstituován jako lid mající 
s Bohem smlouvu. Porušením příkazů smlouvy přestává dokument platit a Bůh odstupuje od ochrany. 
Izrael ale porušuje smlouvu téměř nepřetržitě. Může tento stav Bůh změnit?
Žalm 51
Kající žalm je modlitbou krále Davida (kolem roku 1000 př. Kr.), který zhřešil. Ale je i modlitbou kajícníka 
reflektujícího události, od nichž se odvíjelo první čtení. Vyjadřuje nejen lítost, ale i víru v Boží 
milosrdenství.
2. čtení Žid 5,7-9
Jeden z nejobtížnějších textů Nového zákona vysvětluje, že Ježíš je nový velekněz přinášející jednou 
provždy oběť, která nám otevřela cestu k Bohu (4,14-16). Následují argumenty dokazující, že Ježíš je 
pravý velekněz (5,1-9). Klíčový je pak pojem Kristovy poslušnosti (věrnosti).
Evangelium Jan 12,20-33
Týden před Velikonocemi vjíždí Ježíš do Jeruzaléma. Druhého dne se setká s řeckými poutníky 
(„pohany“). A právě zde zaznívá pojem „přišla hodina“, který vyjadřuje jedno z tajemství Janova 
evangelia (srov. rozhovor v Káně Galilejské, Jan 2). Ježíš ví, co ho čeká, ale také ví, jak zásadní je projít 
touto hodinou záchrany.
www.vira.cz

Zobrazeno 369×
komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.