9.2.2021

Ať vydá země živočichy různého druhu


Bůh řekl: „Ať se hemží voda živočichy a ptáci ať poletují nad zemí na nebeské obloze!“ Bůh stvořil velká vodní zvířata a všechny živočichy nejrůznějších druhů, schopné pohybu, jimiž se hemží voda, a všechny okřídlené tvory nejrůznějších druhů. Bůh viděl, že je to dobré.    /Gn 1,20-21/

Chci být obrazem Jeho péče o stvoření? Neberu si z přírody na úkor druhých víc, než spotřebuji?

1. čtení: Gn 1,20-2,4a
Žalm: Žl 8
evangelium: Mk 7,1-13
www.vira.cz

Zobrazeno 231×
komentáře
Matonick

Bůh měl pro stvoření stanovený záměr. Veškeré stvoření je vyjádřením Jeho vůle a Jeho moci.V biblickém popisu stvoření jsou zřejmými řád, vývoj a vyvrcholení. Řád je zjevný v pečlivém časování různých fází tvůrčí činnosti v šestidenním cyklu, střídání večerů a jiter. Vývoj lze spatřovat v postupném zaplňování země jejími obyvateli a při zvyšování pozornosti, kterou Bůh věnoval svému tvůrčímu dílu. Ohledně lidského rodu, s použitím nápadně osobního a množného čísla, Bůh řekl: „Učiňme člověka“… Bůh stvořil člověka … jako muže a ženu je stvořil“(v. 26–27). Lidský rod je základním kamenem Boží tvůrčí činnosti. Biblické příběhy záměrně ukazují pečlivé, inteligentní plánování a vylučují myšlenku, že jakákoli část stvoření vznikla pouhou náhodou.

Matonick

Bůh ve všech etapách uplatňoval svou moudrost a vládu a přivedl celý stvořený řád k dokonalému a dobře navrženému vrcholu (Genesis 1,31). Člověk byl stvořen jako obraz Boží. Nic v tomto světě není víc nežli on, koruna všeho tvorstva. Každý člověk v sobě nese Boží obraz nezávisle na tom, v jaké historické situaci žije. Boží obraz je od člověka neoddělitelný. Je třeba, abychom věděli, jaký je tento Boží obraz, a abychom se snažili být podobni tomu, podle nějž jsme stvořeni. Není totiž psáno, že Bůh stvořil člověka jako svou podobu, ale podle svého obrazu. A tím obrazem nemůže být nikdo jiný nežli náš Pán a Spasitel. O něm je psáno: „On je odlesk jeho božské slávy a výrazná podoba jeho podstaty“ (Žid 1,3) a také pravil: „Kdo vidí mne, vidí Otce“ (Jan 14,9).

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.