7.2.2021

I uzdravil mnoho nemocných s rozličnými chorobami a vyhnal mnoho zlých duchů.


Ježíš vyšel ze synagogy a vstoupil s Jakubem a Janem do Šimonova a Ondřejova domu. Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli. Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Tu jí horečka přestala a ona je obsluhovala.
/Mk 1,29-31/

Tchyně prvního z apoštolů po svém uzdravení všechny obsluhovala. Není na čase uzdravit naše vztahy 
v církvi a ženy brát vážněji?

1. čtení Job 7,1-4.6-7
Kniha Job se podobá divadelní hře. Obsahuje dlouhé monology šesti aktérů. Tématem této hry je 
hledání odpovědi na lidské utrpení. Job je spravedlivý, nezhřešil, a přece velmi trpí. Sedmá kapitola je 
Jobovým pláčem. Poslední verš je modlitbou.
Žalm 147
První verše žalmu jsou odpovědí na první čtení, druhá strofa mluví o Bohu jako lékaři, který 
nenechá bez pozornosti žádné rány. On léčí a pozvedá.
2. čtení 1 Kor 9,16-19.22-23
V deváté kapitole prvního listu Korinťanům se Pavel vyjadřuje k otázce odměny (platu) za službu 
hlásání evangelia. Nejprve obhajuje, že na ni má nárok (9,3-14). Následně však říká, že se jí v Korintě 
zřekl. Předkládá těm, kteří na něj dorážejí (9,3), že jeho služba komunitě křesťanů je sebe-vydáním 
a nikoli cestou k obohacení se.

Evangelium Mk 1,29-39
Pokračujeme ve čtení první kapitoly Markova evangelia. Tato perikopa popisuje Ježíšův typický den. 
Uzdravuje, není mu lhostejná žádná nouze, ale také má čas na modlitbu. Důraz však neklade na 
léčení nemocných, ale na zvěstování evangelia. V sobotu lidé nesměli nikam chodit, ale když den 
skončil západem slunce, hned se dávají do pohybu.
www.vira.cz

 

Zobrazeno 207×
komentáře
Matonick

Evangelista Marek pokračuje ve vyprávění z počátku Ježíšovy veřejné činnosti. Zaznamenal zprávy o jeho vystoupeních v synagoze v městě Kafarnaum s důrazem na představení Ježíše jako učitele, který se projevuje působením jeho autority a účinné moci. Sdělil, jak lidé reagují na Ježíšovo působení: „oni žasli nad jeho učením“ (Mk 1,22); „on učil jako ten, kdo má moc“. Kolem Ježíše se objevovali lidé posedlí zlým duchem. Ježíš mocným slovem démony zapuzuje. A dokazuje svou všemohoucnost skrze další zázračnou činnost. Předmětem jeho milosrdné náklonnosti se nyní stává nemocná tchýně Šimona Petra, kterou uzdravuje. Ona pak hned jedná jako pravá učednice – slouží ostatním. Podle Markova evangelia je to Ježíšův první zázrak.

Matonick

Ježíšovo první působení s sebou nese následky. Ježíš se projevuje jako ten, kdo odnímá nejrůznější trýzně a strasti z lidského života. Lidé poznávají, od koho mohou očekávat pomoc, když jsou sužováni takovýmito utrpeními a těžkostmi. Ještě tentýž den večer přinášejí k Ježíšovi všechny své nemocné a posedlé. Ježíš je ukázán v sevření od obrovského množství lidí, kteří zakouší rozličná soužení. Veškeré naděje směřují k jeho osobě. On je nejen schopen jim pomoci, ale rovněž jim skutečně pomáhá. Není divu, že jej chtějí u sebe zadržet. Ježíš se však od nich vzdaluje. Již časně ráno, ještě za tmy, odchází na pusté místo, aby se tam modlil (Mk 1,35) s uspokojením, že jeho radostné poselství o Božím království se už skrze jeho mocné jednání začíná potvrzovat.

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.