21.2.2021

Duch vyvedl Ježíše na poušť.


Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od satana, žil tam mezi divokými zvířaty a andělé mu sloužili.
/Mk 1,13/

Na Ježíše doléhala pokušení podobného typu, jako padají na nás. Chci si Jeho ztotožnění s námi 
uvědomit. A pokud této radostné zvěsti uvěřím, mohu s ním být nablízku nejen v době postní.

1. čtení Gn 9,8-15
Příběh o potopě v sobě nese zásadní sdělení: Všichni lidé propadli hříchu. Bůh má moc člověka 
zcela vyhubit. Ale toto řešení Bůh nevolí! Naopak hledá šanci, jak lidstvu pomoci. Výrazem toho je 
smlouva s celým živým stvořením.
Žalm 25
Žalm odpovídá na 1. čtení, je vyznáním naděje i víry. Věříme v milosrdného, odpouštějícího Boha. Proto 
v něho s důvěrou skládáme svoji budoucnost.
2. čtení 1 Petr 3,18-22
Svatý Petr povzbuzuje křesťany, aby byli připraveni hájit svoji víru před druhými a nebáli se pomluv 
a hanobení, či dokonce utrpení. Vždyť sám Pán trpěl. A tak vyjevuje podstatný článek křesťanské víry, 
totiž Kristovou smrtí byli ospravedlněni i ti, kteří zemřeli před Kristem.
Evangelium Mk 1,12-15
Čteme krátké uvedení do Ježíšova veřejného působení mající dvě části: Ježíš na poušti a shrnující 
zpráva o počátku jeho činnosti. Kristus sám není vyňat z útoků zla. Ale jeho poslání je přinést 
evangelium. Tato výzva očekává odpověď.
www.vira.cz

Zobrazeno 150×
komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.