19.2.2021

Tehdy vyrazí tvé světlo jak zora, tvá jizva se brzy zacelí.


Tohle nazveš postem, dnem milým Hospodinu? Či není půst, jaký si přeji, (spíš) toto: rozvázat nespravedlivá pouta, uvolnit uzly jha, utiskované propustit na svobodu, zlomit každé jařmo? Lámat svůj chléb hladovému, popřát pohostinství bloudícím ubožákům; když vidíš nahého, obléci ho, neodmítat pomoc svému bližnímu?           /Iz 58,5-7/

S Bohem nelze „obchodovat“. Falešné představy „má dáti – dal“, neplatí. Jaký si tedy přeje půst? Často jiný, než mu nabízíme my. I dnes je mnohými nepochopen…

1. čtení: Iz 58,1-9a
Žalm: Žl 51
evangelium: Mt 9,14-15
www.vira.cz

Zobrazeno 186×
komentáře
Matonick

Kázání, k němuž proroka Izaiáše vybídl Bůh, můžeme se vší pravděpodobností umístit do prvních roků po návratu Izraele z vyhnanství. Prorok nejprve vede Boží lid, aby si uvědomil, jak falešný postoj zaujímá (v. 1-3), poté vyhlašuje, jak má vypadat pravý půst (3-7), a v závěru ukazuje, k čemu postní praxe založená na spravedlnosti vede (v.8-12). Izraelský národ se s novou nadějí vrátil do své vlasti. Obtíže jsou však zde větší, než se dalo čekat. Ale Hospodin je zdánlivě netečný k modlitbám a bohoslužbám svého lidu. Pravým důvodem jeho mlčení však je to, že se zbožnost vyvoleného národa přiklání k nesprávným postojům. Izaiáš proto vystupuje a odsuzuje falešný půst, za nímž se skrývají hrubé sociální nespravedlnosti.

Matonick

Čistě povrchní bohoslužbu, která se nepojí se solidaritou s chudými a spravedlností, vidí Bůh jako něco zcela neplodného. Pravými vnějšími projevy obrácení jsou upřímná láska k potřebným a milosrdenství k těm, kdo jsou utlačováni. Pouze tyto postoje vedou k proměně srdce. Zde jakoby už zaznívala Ježíšova slova: „Měl jsem hlad a dali jste mi najíst.“ Tvrzení, že základem postu a pravé bohoslužby je život naplněný láskou, v žádném případě nechce popírat význam konkrétních projevů postu. Naopak: připomíná, že kořenem postu i bohoslužby musí být láska. Postit se znamená tedy z lásky k Bohu a k bližnímu si něco odepřít. Pravá bohoslužba je založena na osobním vztahu k Bohu, kde není místo pro individuální zájmy nebo faleš.

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.