17.2.2021 Popeleční středa

Velkou láskou se Hospodin roznítil ke své zemi, smiloval se nad svým lidem.


Nyní – praví Hospodin – obraťte se ke mně celým svým srdcem, v postu, nářku a pláči! Roztrhněte svá srdce, a ne (pouze) šaty, a obraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je dobrotivý a milosrdný, shovívavý a plný lásky, slituje se v neštěstí.
/Jl 2,12-13/

Obrátit se k tomu, který je shovívavý a plný lásky, je přece radost. Chci vnímat letošní vážnou dobu plněji než jindy!

1. čtení: Jl 2,12-18
Žalm: Žl 51
evangelium: Mt 6,1-6.16-18
www.vira.cz

Zobrazeno 223×
komentáře
Matonick

Popeleční středou dnes vstupujeme do čtyřicetidenního postního období, jehož smyslem je duchovní očista člověka, jako příprava na Velikonoce. V tento den bývá křesťanům udělován popelec – popelem nakreslený kříž na čelo, jako znamení kajícnosti. Co máme udělat? Izraelité měli ve zvyku roztrhnout si kus šatu, a sypat si prach či popel na hlavu, jestliže byli něčím hluboce zasaženi. Když prorok říká: „Roztrhněte svá srdce, ne oděv“ (Joel 2,12-18), chce tím říci, že příprava, obrácení, nemá být vnější, ale má jít do nitra, že je třeba nalézt a odstranit, i kdyby to mělo bolet, všechno to zlé v nás. Roztrhnout své srdce znamená odkrýt sami před sebou skutečný stav našeho nitra., a to někdy může opravdu bolet.

Matonick

Rovněž dnešní evangelium poukazuje na zásadní, vnitřní změnu, a ne na vnější, okázalá gesta, jimiž Židé dávali najevo, že se postí. Oni se obvykle modlili veřejně – na náměstích a nárožích ulic. Oni dokonce, když si pomazali čelo popelem, tak si celou dobu postní neumývali obličej! K těmto projevům zbožnosti Ježíš říká: ne, takhle ne. To je pouhé divadlo pro okolí, které se skutečným půstem nemá nic společného. Pravé a upřímné pokání – to musí zasáhnout srdce. My někdy vnímáme půst jako dobu polepšování, kdy je kladen důraz především na morálku a mravnost. Ježíš však říká: „Obraťte se, změňte své smýšlení!!“ – to znamená zásadní změnu ve vlastním životě. To je výzva Písma, výzva Božího slova pro postní období.

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.