14.2.2021

A hned od něho malomocenství odešlo a byl očištěn.


K Ježíšovi přišel jeden malomocný a na kolenou ho prosil: „Chceš-li, můžeš mě očistit.“ Ježíš měl s ním soucit. Vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl mu: „Chci, buď čistý!“      /Mk 1,40-41/

Ježíšův dotyk je i dnes uzdravující. O mnoha skrytých, vnitřních proměnách se však těžko mluví. I dnes 
chce Ježíš působit na opuštěných místech.

1. čtení Lv 13,1-2.45-46
Třináctá kapitola třetí knihy Mojžíšovy se věnuje malomocenství (infekční nemoci ohrožující periferní 
nervy a další chladnější oblasti těla – kůži, sliznici). Dnes je to léčitelná nemoc, ale tehdy nikoliv. Proto 
Zákon zavádí karanténu a tyto lidi vylučuje ze společenství, aby neohrozili ostatní. Jenže pak je takový 
člověk bez práva, je vyobcován, bez naděje…
Žalm 32
Nemoc je spojována s duchovním zlem a její uzdravení je symbol odpuštění. Žalm je modlitbou, která 
skutečnost hříchu popisuje právě na nemoci.
2. čtení 1 Kor 10,31 – 11,1
Text odpovídá na otázku z osmé kapitoly, zda se smí jíst maso obětované modlám. Pavel nejdříve mluví 
obecně o svobodě křesťana, ale nakonec nabízí klíč k posouzení podobných situací.
Evangelium Mk 1,40-45
Tato perikopa navazuje na typický Ježíšův den a ukazuje příklad nezbytné odezvy na Kristovu 
nabídku uzdravení. Pán vystupuje s autoritou Boha, ale zároveň se tu setkáme s Kristovou lidskostí.
www.vira.cz

Zobrazeno 166×
komentáře
Matonick

Malomocenství bylo jednou z nejobávanějších nemocí biblické doby. Bylo i obecným pojmem pro každou odpudivou kožní nemoc. Nebylo tedy přesně chorobou, kterou pod názvem malomocenství (odborně lepra) rozumíme dnes. Podle židovského práva byli postižení tou nemocí nečistí. Často bývali vyobcováni ze společnosti, aby nenakazili ostatní. U milosrdného Ježíše však vyvolalo setkání s malomocným hluboký bolestný soucit,který se projevil v mimořádném gestu, spojeného s dotykem jeho těla. Dotkni se mě, Pane. Dotkni se odporných částí mého já, na které se nerad dívám. „Chceš-li, můžeš mě očistit.“ To, že se Ježíš dotknul malomocného, šokovalo. Ježíš tak ukázal všem svou blízkost k těm, kdo trpí.

Matonick

Malomocný neříká: „Zkusil jsem už, zda mě uzdraví jiní, tak teď zkusím Ježíše.“ Ne, tento malomocný má jasno, jeho víra v Ježíšovu moc je neotřesitelná. Ani nemá v záloze žádné výčitky, kdyby k uzdravení nedošlo. Jeho víra je tak hluboká, že dává Ježíšovi naprostou svobodu. Říká: „Chceš-li“ a myslí to zcela vážně. Když uzdravení nastane, nebere ho v žádném případě jako samozřejmost. Je připravený šířit zprávu o svém uzdravení dál, protože je přesvědčený o tom, že v Ježíšovi působí božská moc. Nejbolestivější zranění, která si z minulosti neseme, jsou mnohem častěji zranění ducha než těla. V dnešním evangelijním příběhu slyšíme v Ježíšových slovech k malomocnému jeho starost, aby tato naše zranění uzdravil.

Matonick

S hlubokým pohnutím Ježíš vztáhl ruku a dotkl se malomocného. Ježíš, básník Božího soucitu, hovořil v podobenstvích, ale také v činech. Uzdravoval nemocné a osvobozoval lidi od zla, slabostí a odmítání. Boží milosrdenství není jen krásná myšlenka. V Ježíšovi je Bůh aktivním pomocníkem trpících. Malomocný se stane učedníkem a svědčí o Ježíšově dobrotě. Dovolím Ježíšovi, aby mě vzal za ruku, abych se i já mohl stát svědkem toho, co Bůh koná v mém životě? Ježíš má s námi soucit a vstupuje plně do našich lidských zmatků a obtíží. Ježíš riskuje konflikt kvůli člověku, kterého vůbec nezná, ale vidí, že trpí odloučením a izolací od své rodiny a svého společenství. Ježíš se ho dotýká. Pane, ať dnes mohu i já pocítit tvůj uzdravující dotyk.

Zobrazit 3 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.