11.2.2021

Udělám mu pomocníka, který by se k němu hodil.


Tu Hospodin Bůh seslal na člověka hluboký spánek, a když usnul, vzal jedno z jeho žeber a to místo uzavřel masem. Hospodin Bůh pak ze žebra, které vzal z člověka, vytvořil ženu a přivedl ji k člověku. Ten zvolal: „To je konečně kost z mých kostí a tělo z mého těla! Bude se nazývat manželkou, neboť z manžela byla vzata.“    /Gn 2,21-23/

Vtisknu si do paměti vyprávění, jak Bůh tvoří ženu: nikoli z paty, aby byla „ušlápnutá“, nebo z krku, aby jím „vrtěla“, ale od srdce. Řídím se tím?

1. čtení: Gn 2,18-25
Žalm: Žl 128
evangelium: Mk 7,24-30
www.vira.cz

Zobrazeno 238×
komentáře
Matonick

Bible už od první kapitoly prohlašuje pravdu, že muž a žena mají před svým Stvořitelem stejnou důstojnost a hodnotu. Oba byli stvořeni k jeho obrazu, oběma Bůh požehnal a řekl, aby se množili, podmanili si zemi a starali se o její tvory (v.1,26-28). Muži a ženy tak v sobě stejnou mírou nesou Boží obraz a stejným dílem mají zemi spravovat a ve své rovnocennosti a rozdílnosti se navzájem doplňovat. V příběhu o stvoření je psáno, že „Bůh viděl všechno, co učinil, a bylo to velmi dobré!“ (v.1,31). Nyní čteme o něčem, co dobré není. Jak může být v dobrém Božím stvoření něco „nedobrého“? Pro nikoho není dobré být sám. Bůh nás stvořil jako společenské bytosti. Bůh se proto rozhodl - pomocí tajemné operace- dát Adamovi vhodnou partnerku.

Matonick

Není jasné, jak byl průběh Boží operace za použití božích anestetik tehdy přesně chápán. Rozhodně se ale událo něco výjimečného a tajemného, co přimělo Adama při pohledu na Evu složit první milostnou báseň v dějinách: „To je kost z mých kostí a tělo z mého těla! Bude se nazývat manželkou, neboť z manžela byla vzata.“ Manželství je v dnešním světě natolik ohrožené, že stojí za to připomenout si jeho biblické základy. Najdeme je v Genesis 2,24. Potvrdil je i Ježíš Kristus (Marek 10,7). Manželství podle nich představuje vztah, který se vyznačuje pěti základními rysy. Je: 1.Heterosexuální. 2.Monogamní. 3.Závazný. 4.Veřejný. 5. Fyzický. Podle Božího záměru manželství znamená celoživotní, láskyplné a závazné spojení mezi mužem a ženou.

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.