15.12.2021

Já, Hospodin, jsem to stvořil.


"Já jsem Hospodin, a nikdo jiný. Tvořím světlo a působím tmu, dávám štěstí a dopouštím neštěstí, já, Hospodin, to všechno působím. Rosu dejte, nebesa, shůry, oblaka, spusťte déšť práva; ať se otevře země a zplodí spásu, ať spolu vyraší spravedlnost! Já, Hospodin, jsem to stvořil." 
                                               (Iz 45,6-8)

Rosa, déšť, otevření země. Kéž si dokážeme vážit krás přírody a šetřit ji. Vždyť ona je znamením Hospodinovy přítomnosti a jeho touhy prolomit naše sobectví a sebestřednost.

1. čtení: Iz 45,6b-8.18.21b-25
Žalm: Žl 85
evangelium: Lk 7,19-23 (řec. 18b-23)
www.vira.cz

Zobrazeno 309×
komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.