22.11.2021

Bůh vzbudil u nejvyššího komorníka milost a přízeň pro Daniela.


„Nuže, učiň zkoušku se svými služebníky po deset dní: ať je nám dávána zelenina k jídlu a voda k pití; srovnej pak naši tvář s tváří jinochů, kteří jedí královský pokrm, a podle toho, co uvidíš, jednej se svými služebníky.“ On jim tedy vyhověl v té věci a zkusil to s nimi po deset dní. Po uplynutí deseti dní se ukázalo, že lépe vypadají a lépe jsou živení než všichni jinoši, kteří požívali královský pokrm.                              /Dan 1,12-15/

Věrnost Zákonu se u těchto mladíků projevila v tělesné i duševní zdatnosti. Inspirace pro mě: schopnost něco si odříci a být připraven pro Hospodina. Projevit mu lásku tím, že se mu dám k dispozici.

1. čtení: Dan 1,1-6.8-20
Žalm: Dan 3
evangelium: Lk 21,1-4
www.vira.cz

Zobrazeno 182×
komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.