7.1.2021

A že v nás zůstává, poznáváme podle Ducha, kterého nám dal.


Ducha Božího poznáte takto: každý duch, který vyznává, že Ježíš přišel (jako Mesiáš) v těle, je z Boha; ale žádný duch, který Ježíše nevyznává, není z Boha.      /1 Jan 4,2-3/

I dnes je důležité přiznat si, že Ježíš přišel jako člověk v těle. Připustit si Ježíšovo lidství ať dá nový impuls našim vztahům v rodině, společnosti i v církvi.

1. čtení: 1 Jan 3,22 – 4,6
Žalm: Žl 2
evangelium: Mt 4,12-17.23-25
www.vira.cz

Zobrazeno 189×
komentáře
Matonick

Boží slovo Nového zákona – v prvé řadě evangelista Jan - nám často ukazuje souvislost mezi vírou v Boha a láskou k bližnímu (srov. kapitolu:„Kdo je z Boha, miluje bratra“ 1 Jan 4,7 -21). Pravá víra se totiž projevuje láskou. V životě víry může věřící člověk zakusit dvojí rozměr přikázání lásky – lásku k Bohu a lásku k bližnímu. Jan vidí jádro víry v osobě Ježíše, naplněného Duchem svatým, a v přijetí jeho slova. Ježíš Kristus je živým středem naší víry. Jedině skrze něho a jeho Ducha, kterého nám dal, mohou lidé dosáhnout spásy. Věřit v Ježíše znamená otevřít se mu, dovolit, aby nás přetvořil ke své podobě, a přijmout jej jako vzor pro své jednání. Setkání s Ježíšem dodává člověku výjimečnou přetvářející sílu, která jej vede do pravého společenství a solidarity s lidmi.

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.