13.1.2021

Je přece jasné, že se neujal andělů, ale Abrahámových potomků.


Proto se ve všem musel připodobnit (svým) bratřím, aby se stal v jejich záležitostech u Boha veleknězem milosrdným a věrným, a tak usmiřoval hříchy lidu. A protože sám prožíval utrpení a zkoušky, dovede pomáhat těm, na které zkoušky přicházejí.
 /Žid 2,17-18/

Láska, s jakou se náš Pán ztotožňuje s lidmi, nemá obdobu v jiných náboženstvích! Mám radost z této blízkosti? Dokážu ji předat druhým?

1. čtení: Žid 2,14-18
Žalm: Žl 105
evangelium: Mk 1,29-39
www.vira.cz

Zobrazeno 172×
komentáře
Matonick

Pisatel listu Židům v dnešním Slovu na den odhaluje význam Kristovy solidarity s námi. Ježíš na sebe vzal celou realitu lidského bytí, která je poznamenána zranitelností a smrti, což jsou důsledky lidského hříchu. Ačkoli sám nepoznal hřích. Pouze v listě Židům označuje autor Ježíše Krista jako velekněze. Ježíšův titul velekněz shrnuje v podstatě všechno, co autor listu sepsal o jeho ponížení pro naši spásu. Chce zdůraznit Ježíšovu oběť a její účinky. Díky Ježíšově oběti jsme dosáhli úplné spásy. Jedinou obětí totiž přivedl k dokonalosti jednou provždy ty, kterým přinesl posvěcení (srov. Žid 10,12-14). V Ježíšově oběti na kříži máme jistotu spásy.

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.