6.9.2020

Nebot´ kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.


Ježíš řekl svým učedníkům: „Když tvůj bratr zhřeší proti tobě, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Dá-li si od tebe říci, svého bratra jsi získal. Nedá-li si však říci, přiber si ještě jednoho nebo dva, aby ‘každá výpověď byla potvrzena ústy dvou nebo tří svědků’. Když je však neposlechne, pověz to církvi. Jestliže však neposlechne ani církev, ať je pro tebe jako pohan nebo celník.   /Mt,18,15-17/

Jsem schopen vyjít ze své ulity? Dovedu dle tohoto návodu komunikovat s těmi, kdo se na mně 
provinili? Inspirace pro ozdravení vztahů ve společnosti i církvi!
 

 

1. čtení: Ez 33,7-9
 Prorok Ezechiel vystupuje v babylonském zajetí (597–539 př. Kr.). Naše stať patří do textu, který mluví 
o obnově Božího lidu v zajetí. Bůh říká, že prorok je odpovědný za zprostředkování Božího slova. Ale 
odpovědnost za konkrétní skutky již nese každý sám.
žalm: Žl 95
 Massa a Meriba jsou místa, kde Izraelité nevěřili v Boží moc při putování pouští z egyptského otroctví 
(Ex 17,7). Víra je dar, ale také projev odvahy spolehnout se na Boha. Tento krok můžeme učinit právě 
nyní.
2. čtení: Řím 13,8-10
Svatý Pavel od 12. kapitoly přešel do praktické roviny, jak víru prožívat v běžném životě. Proto na 
začátku 13. kapitoly povzbuzuje k respektu ke státní moci a k plnění povinností (daně, úcta k vládci – 
Řím 13,7). Přímo na to navazuje náš text.
evangelium: Mt 18, 15-20
Matouš své evangelium proložil pěti velkými Ježíšovými promluvami. 18. kapitola je čtvrtou promluvou 
a je zaměřena na život ve společenství (církve). Našemu textu předcházela stať o úctě k „maličkým“. 
Nyní se rozvine úvaha o přijetí bratra, který zhřešil.
www.vira.cz
 

Zobrazeno 142×
komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.