13.9.2020

Petr přistoupil k Ježíšovi


„Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mně prohřeší? Nejvíc sedmkrát?“ Ježíš mu odpověděl: „Neříkám ti nejvíc sedmkrát, ale třeba sedmasedmdesátkrát.              /Mt 18,21-22/

Velkorysost našeho Boha se musí odrážet v přístupu k druhým. I v tom máme být jeho obrazem. Postoj, 
co se ještě musí a co už nemusí – neodpovídá lásce!

1. čtení: Sir 27,33 – 28,9 (řec. 27,30 – 28,7)
Kniha Sirachovcova je jednou z nejmladších ve Starém zákoně. Autor se snaží přemýšlivého čtenáře 
poučit, ale i přivést k logickým závěrům, často literární formou přísloví. I když je v některých místech 
úvaha o pravidlech života zjednodušující, najdeme zde důležité důrazy. Náš text nás přivedl k místu, kde 
se mluví o odpuštění.
žalm: Žl 103
Také žalm zdůrazňuje odpuštění. A to nejen naše, ale především odpuštění Bohem. To je důvodem 
veliké radosti!
2. čtení: Řím 14,7-9
Po teoretickém výkladu začal svatý Pavel poučovat čtenáře v praktických otázkách běžného života. 
Jedním z problémů komunity byla hádka o možnost jíst maso obětované modlám. Úzkostlivější bratři tím 
byli pohoršeni. Pavel dává řešení: „Kdo jí, dělá to Pánu ke cti, neboť děkuje Bohu; a kdo nejí, dělá to 
také Pánu ke cti, neboť i on děkuje Bohu“ (Řím 14,6), a na to navazujeme.
evangelium: Mt 18,21-35
Čteme závěrečnou část čtvrté velké Ježíšovy řeči věnované životu ve společenství (církve). Číslovka 
sedm je narážkou na Boží milosrdenství v příběhu Kaina (Gn 4,24). Ježíšova odpověď „77krát“ lze 
přeložit také jako násobek 70 x 7, tedy 490krát. Hřivna je 9000 denárů a denár byla denní mzda. Dnes 
by šlo o částku cca 100 miliard.
www.vira.cz

Zobrazeno 150×
komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.