30.8.2020

Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě!


Petr si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat: „Bůh uchovej, Pane! To se ti nikdy nestane!“ 
On se však obrátil a řekl Petrovi: „Jdi mi z očí, satane! Pohoršuješ mě, neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské!“ 
                                               /Mt 16,22-23/ 

Odevzdání se, zmaření, zisk skrze ztrátu. Je to tak těžké! Vždyť i my často v církvi smýšlíme, jako tenkrát Petr. Ale Ježíš nám sám na sobě ukázal cestu.  
 

1. čtení: Jer 20,7-9 
Prorok Jeremiáš vystupuje v době velkého ohrožení Babyloňany (609–586 př. Kr.). Oznamované Boží slovo se však vládnoucí elitě vůbec nelíbí. A tak se muž ze vznešeného rodu a kdysi významného postavení stává přehlíženým a ponižovaným. Pro Boží věc nakonec vydává vlastní život všanc.
žalm: Žl 63
Bůh je skálou, ale jeho cesty nekopírují lidské představy o vítězství. Jeho ochrana a bezpečí jsou však zcela reálné pro toho, kdo se o něj opře.
2. čtení: Řím 12,1-2 
Po dlouhé stati o ospravedlnění (Řím 1–8) a po rozjímání o spáse Izraele (Řím 9–11) začne svatý Pavel probírat konkrétní příklady křesťanského jednání. Z této statě čteme úvodní slova.
evangelium: Mt 16,21-27 
Poté, co učedníci zažili velké zázraky s Kristem, nabývají pocitu, že jejich Mistr je nový politický vůdce země, či dokonce světa. On však směřuje zcela jinam a učedníci jeho slovům nerozumí. Nejprve Petra ustanovuje „skálou“ církve (viz minulou neděli), aby vzápětí mluvil o své vlastní smrti na kříži!
www.vira.cz

Zobrazeno 249×
komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.