30.6.2020

„Proč se bojíte, malověrní?“


Přišli tedy k němu, budili ho a volali: „Pane, zachraň nás! Hyneme!“ On jim odpověděl: „Proč se bojíte, malověrní?“ A vstal, pohrozil vichřici i moři, a nastalo úplné ticho. 
                                                 /Mt 8,25-26/

Pokud cítím, že vlny ohrožují druhé, nesmím se bát Pána budit! Jsem s ním na jedné lodi. Modlitbou, jeho „buzením“ se stanu jeho spolupracovníkem.

 

1. čtení: Am 3,1-8; 4,11-12
žalm: Žl 5
evangelium: Mt 8,23-27

www.vira.cz

Zobrazeno 583×
komentáře
Matonick

Loď se ocitla bouři a Ježíš spí. Jeho spánek je znamením symbolu. Loď je obrazem církve. Každý křesťan je chrámem Božím. Plaví se ve vlastním srdci a jejich duše proplouvající životem, jsou jako plavci na lodích. Živí–li dobré myšlenky,neztroskotají. Když zakouší bolest, utrpení nebo nouzi, když s obtížemi čelí nepříznivým situacím, je nesnadné přijmout Ježíšovo přání pokoje. Ježíš vkládá přítomný okamžik do Božích rukou s důvěrou, že Bůh bude ve všem jednat k našemu dobru. Naše pochybnosti a obtíže ve víře v Ježíše a v jeho moc nás trápí. Nebyli jich ušetřeni ani Ježíšovi učedníci. Událost utišení bouře je výmluvná. Prosit Pána, přistoupit k němu vzbudit ho, znamená zjistit o sobě, že věříme, že jsme věřící a učedníci. A že Ježíše potkáváme jako Pána a Krista.

Matonick

Ježíšův spánek je projevem jeho důvěry. Důvěřuje ve svého Otce. Má ale důvěru i ve své učedníky. Svěřil se jim, přenechal jim odpovědnost za řízení člunu. A klidně spí, protože spoléhá na jejich umění a rozvahu. I tím je jejich mistr. Věnuje jim svou naprostou důvěru, nechce nad nimi bdít, kontrolovat, vytýkat, kritizovat ani opravovat, ale nechává je jednat s plnou zodpovědností. Přitom jim zůstává nablízku. Jeho spánek by je měl povzbudit, aby si jeho důvěry vážili. To, co se jim jeví jako lhostejnost, to je ve skutečností ohleduplná a diskrétní účast; to, co se jim jeví jako nepřítomnost, je naopak nejhlubší přítomnost. V Ježíšovi můžeme vnímat jeho božskou moc, jejímž důsledkem je uklidnění vody. A přece, navzdory zázračnému utišení bouře, podléhali učedníci občas nevíře.

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.