27.6.2020

„Jdi, a jak jsi uvěřil, tak ať se ti stane.“


„Pane, nezasloužím si, abys vešel do mého domu. Ale řekni jen slovo, a můj služebník bude uzdraven. Vždyť i já jsem člověk podřízený, ale mám pod sebou vojáky; řeknu jednomu: `jdi', a jde, a jinému: `přijď ', a přijde, a svému služebníkovi: `udělej to', a udělá to.“Když to Ježíš uslyšel, podivil se a řekl těm, kdo ho doprovázeli: „Amen, pravím vám: Takovou víru jsem v izraelském národě nenašel u nikoho. 
                                             /Mt 8,8-10/

Setník, pohan, je samotným Ježíšem chválen za projev živé víry! Nerozumí i dnes Pánu ti, kdo „stojí mimo“?

1. čtení: Pláč 2,2.10-14.18-19
žalm: Žl 74
evangelium: Mt 8,5-17

www.vira.cz

Zobrazeno 630×
komentáře
Matonick

Jako včera i dnes pokračujeme ve čtení vyprávění Matouše o Ježíšových zázračných činech uzdravování. Ježíšova pověst léčitele překračuje hranice židovské komunity. Ježíš se žádostem o uzdravení nevyhýbá. V dnešním textu k němu přichází setník, důstojník římské armády. Prosí o uzdravení svého sluhy. Jako voják ví, co je to autorita, ví, jakou moc má vyřčené slovo. Je také přesvědčen, že Ježíš dokáže slovem uzdravit, že i takovou moc má. „Pane, nejsem hoden, abys vešel pod mou střechu, ale řekni jen slovo a můj sluha bude uzdraven“. Tato slova vyjadřují setníkovu naprostou důvěru v Ježíše a jsou odměněna jedinečnou chválou jeho víry, ač byl pohan. Ježíš žasne, že by někdo, kdo není Žid, mohl mít tak silnou víru, a vyzdvihuje jej jako příklad. A služebník je uzdraven.

Matonick

„Pane, nejsem hoden, abys vešel pod střechu mou, ale řekni jen slovo – a má duše bude uzdravena“. Setníkova slova víry k Ježíšovi pravidelně pronášíme i při mši svaté. A pevně přitom věříme, že mají smysl a významnou účinnost v našich životech. Všímáme si také, jak se už večer poté, co Ježíš vyléčil setníkova služebníka a Petrovu tchýni, rozhojňují další a další případy uzdravení lidí z mnoha nemocí a slabostí. V Ježíšových vztazích k lidem zaujímají přední místo soucit a respekt. Je v častém styku s lidmi, občas se jich při uzdravování i jemně dotýká. Je služebníkem, který nese naše nemoci a slouží jak svému vlastnímu lidu, tak i pohanům. Uzdravení vede lidi k novým vztahům a k odpovědi ve formě následování Ježíše.

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.