26.6.2020

„Pane, chceš-li, můžeš mě očistit.“


Ježíš mu pak řekl: „Ne abys někomu o tom říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a obětuj dar, jak nařídil Mojžíš – jim na svědectví.“ 
                                               /Mt 8,4/

Příliš o tom uzdravení nevyprávěj druhým. Ale splň, co předepisuje Zákon! To bude nejlepší svědectví. I dnes.

1. čtení: 2 Král 25,1-12
žalm: Žl 137
evangelium: Mt 8,1-4

www.vira.cz

Zobrazeno 686×
komentáře
Matonick

Za Ježíšovou výukou následují činy. Osmou kapitolou Matoušova evangelia začíná další část, věnovaná deseti zázrakům chápaným jako „evangelium činů“, jako důkaz pravdivosti Božího slova hlásaného Kristem a jako znamení Božího království. V dnešním úryvku o prvním zázraku uzdravení žádá malomocný, aby byl „očištěn“ . Je si vědom, že jeho nemoc je považována za důsledek hříchu a podle Zákona je výrazem nečistoty. Ježíš se malomocného dotýká a „očisťuje ho“. Tedy ho nemoci zbavuje. Ježíš ví, že jeho konání je do jisté míry porušením bezpečnostních a ochranných opatření, jež ukládá Zákon. A proto Ježíš, který přišel Zákon naplnit, nařizuje uzdravenému vše zatajit a posílá ho ještě ke knězi, aby potvrdil, že je zdráv.

Matonick

Jestliže se vžiji do postavení onoho malomocného, kladu si otázky. Jakým „malomocenstvím“ jsem zachvácen já člověk hříšný? Jaké chronické rány mě připravují o zdraví nejen tělesné, ale i duchovní? Jak vnímám já divotvorný Pánův dotek, dotek, který dosahuje svého vrcholu ve svatém přijímání, v léku nesmrtelnosti?

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.