21.6.2020

Skrze jednoho člověka přišel na tento svět hřích a skrze hřích smrt…


S Božím darem není tomu tak, jako to bylo s proviněním. Kvůli provinění jednoho ovšem celé množství propadlo smrti. Ale ještě tím hojněji se celému množství lidí dostalo Boží přízně a milostivého daru prostřednictvím jednoho člověka, Ježíše Krista. 
                                             /Řím 5,15/

Jistota, že Hospodin je se mnou, mě má povzbudit, kdykoli si uvědomuji svoji slabost. On mě „nedeptá“, naopak! Důvěrný vztah s Bohem může povzbudit a podepřít mé sebevědomí.

1. čtení: Jer 20,10-13
Jeremiáš vystupuje v době krátce před babylónským zajetím (kolem r. 600 př. Kr.). Prorokuje zkázu Jeruzaléma, ale lidé to nesnesou. Kněz Pašchúr nechá Jeremiáše zavřít do klády. Jeremiáš je zasažen nepřijetím a pláče před Hospodinem. Uprostřed slov o vlastní bolesti však zaznívá jeho víra a důvěra v Boha.
žalm: Žl 69
Žalm navazuje na téma předchozího textu. A také zde se objevuje naděje těch, kteří se opírají o Hospodina.
2. čtení: Řím 5,12-15
Svatý Pavel v listě Římanům systematicky vysvětluje roli víry v procesu ospravedlnění před Bohem. Starý zákon ospravedlnění připisuje plnění Zákona, který zprostředkoval Mojžíš. Ukázalo se však, že lidé nejsou schopni předpisy dodržet. Jakou roli zde hraje Boží milost?
evangelium: Mt 10,26-33
Ježíš si v desáté kapitole vyvolil dvanáct učedníků a vysílá je, aby šli a hlásali evangelium. K této příležitosti vyslovuje druhou velkou řeč, kterou nám evangelista Matouš zaznamenal. V druhé části desáté kapitoly předpovídá nepřijetí hlasatelů a vydání soudům.

www.vira.cz

Zobrazeno 274×
komentáře
Matonick

V textu z knihy proroka Jeremiáše k prvnímu čtení jde o výňatek, který ukazuje stav prorokova ducha poté, co se Jeremiáš stal předmětem posměchu a nevraživosti ze svého okolí. Pozoruje kolem sebe spiklenecké ovzduší, kdy nepraví přátelé čekají na vhodnou příležitost, aby se ho zbavili a obrátili proti němu jeho tvrdá prorocká slova (v.10). Takové situace se staly v Jeremiášově životě pravidlem, a prorok se proto svěřuje se svým trápením a nespravedlivým pronásledováním Bohu. Jemu, který je silný a odvážný (v.11), svěřuje vyřešení své situace v duchu zákona odplaty. Hospodin je jediný spravedlivý soudce, neboť pouze on zná každého člověka (v.v. 11,12). Výňatek končí výzvou k velebení Hospodina, který bere vítězně do rukou úděl toho, kdo se mu svěří.

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.