21.5.2020

Já jsem s vámi po všechny dny… 


Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa! 
                                              /Mt 28,19-20/

Úkolem vyslání začíná přítomnost Krista ve světě úplně novým způsobem. Z mého křtu vyplývá, že své působení ve světě nechává Pán i na mně.

1. čtení: Sk 1,1-11
žalm: Žl 47
2. čtení: Ef 1,17-23
evangelium: Mt 28,16-20

www.vira.cz

Zobrazeno 337×
komentáře
Matonick

Atmosféra liturgie „Nanebevstoupení Páně“ je vždy naplněna zvláštní nostalgií, protože při ní v sobě cítíme hluboký stesk po nebi, které je pravou vlastí všech křesťanů, a víc než kdy jindy vnímáme silnou touhu po věčnosti, která se skrývá v našem nitru . Ptáme se: jak se můžeme radovat z něčeho, co není pozemské a co přesahuje naši smyslovou zkušenost? Tuto radost může vyvolat jedině Duch svatý, který v nás přebývá. „Posvátná radost“, kterou Duch svatý vyvolává, se velmi liší od radosti, kterou nám nabízí dnešní svět. Je to radost posvátná, protože Kristovým nanebevstoupením bylo i naše lidství povýšeno a vysvobozeno z našich omezených lidských obzorů. Kristus povýšený k pravici Boha Otce zároveň zůstává s námi až do konce světa. Změnil pouze svůj vzhled.

Matonick

Matoušovo evangelium k dnešní slavnosti „Nanebevstoupení Páně je zakončeno vyprávěním o tom, jak se vzkříšený Kristus naposledy zjevil apoštolům. Ježíš dovršil své pozemské putování a na stejném místě kde kdysi zahájil své veřejné působení - v „Galilei pohanů“ (Mt 4,12) – ukládá svým apoštolům nové poslání. Stejně jako tehdy se Ježíš přibližuje, aby upevnil víru svých učedníků. Přichází k nim jako Syn člověka, který v síle svého zmrtvýchvstání vystupuje k Bohu. Obdařuje apoštoly plnou mocí, aby pokračovali v jeho poslání a získávali učedníky ze všech národů (v.19). Být „učedníkem“ znamená vstoupit do živého společenství s Bohem Otcem, Synem a Duchem svatým – skrze křest. Díky tomuto spojení se Kristus naší zemi nevzdálil, protože po jeho nanebevstoupení se země spojila s nebem.

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.