10.5.2020

Já jsem cesta, pravda a život.


Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe; to Otec, který ve mně přebývá, koná své skutky. Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně. Když nevěříte, věřte aspoň pro ty skutky. 
                                               /Jan 14,10-11/

Ochotou podělit se o své pravomoci, schopností zapojit druhé, církev roste. Tenkrát i dnes. Dům Pána – Církev – se tím stává podobnou Trojjedinému.

1. čtení: Sk 6,1-7
V pokračující četbě ze Skutků apoštolů se ocitáme u prvního problému uvnitř komunity křesťanů. Apoštolové se nechtějí zastavit u technických otázek života komunit. Cíl jejich poslání je jiný! Jáhen, řecky diákon, znamená služebník.
žalm: Žl 33
Bůh miluje spravedlnost a právo. Žalmista zpívá chválu Bohu, protože poznal jeho zásady a jeho spravedlnost. Připojme se k němu.
2. čtení: 1 Petr 2,4-9
Nahlížíme do rad, které svatý Petr předkládá prvním křesťanům jako povzbuzení pro život ve společenství. Odkazuje při tom na starozákonní text, především z knihy Exodus, související s uzavřením smlouvy mezi Bohem a Izraelem.
evangelium: Jan 14,1-12
Ocitáme se uprostřed poslední večeře. Ježíš naznačuje mnohá tajemství svého vztahu k Otci a Duchu svatému. Uprostřed intimní atmosféry odhaluje svým nejbližším svoji plnou identitu. Ale navíc také ukazuje, jak skrze něj dosáhnou i učedníci plnosti.
www.vira.cz

Zobrazeno 284×
komentáře
Matonick

Prvotní církev v Jeruzalémě se postupně rychle rozrůstala. To vyvolalo potřebu dalších a dalších služeb. Z toho, jak o tom dnes uslyšíme ze Skutků apoštolů (1. čtení: Sk 6,1-7), vznikalo mezi učedníky jisté napětí. Samotní apoštolové se přece chtěli převážně věnovat modlitbě a službě slova při liturgii. K jiným povinnostem proto se rozhodli vyvolit si pomocníky a prosí Ducha svatého o světlo, aby dokázali správně posoudit, jak – poprvé v dějinách církve – rozdělit jednotlivé služby v církvi. Byli to vlastně první laici uvnitř církve. Moudré uspořádání jednotlivých služeb vedlo k dalšímu mohutnému rozmachu křesťanského společenství prostřednictvím značného počtu nově obrácených lidí.

Matonick

Osobním povoláním každého křesťana je účast na Kristově kněžském úřadu. Na něm mají účast všichni, kteří jsou posvěceni Duchem svatým a jsou Jím k tomu povoláni a vybaveni. Apoštol Petr jich nazývá, rodem vyvoleným, kněžstvem královským, národem svatým. (2. čtení: 1 Petr 2,4-9). Text z Janova evangelia (Jan 14,1-12) je součástí Ježíšovy řeči na rozloučenou, kterou pronesl během poslední večeře. Když jej učedníci vyslechli, přepadl jich strach z nejisté budoucnosti bez přítomnosti Mistra. Ježíš je proto utišuje. Objasňuje jim význam své smrti na kříži, a vzkříšení, které je už nyní předzvěstí věčného života a vybízí je, aby pevněji věřili. Každý křesťan totiž, který v něj uvěří, obdrží podíl na Ježíšově božské moci a plnou účast na jeho kněžském, prorockém a královském úřadu.

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.