29.12.2020

Že jsme poznali Ježíše, víme podle toho, když zachováváme jeho přikázání.


Kdo tvrdí, že je ve světle, ale svého bratra nenávidí, je dosud ve tmě. Kdo svého bratra miluje, zůstává ve světle a pro nikoho není pohoršením.     /1 Jan 2,9-10/

Letošní vánoční svátky mohou být zlomem: kéž se můj vztah k Bohu promítne do vztahu k lidem v okolí.

1. čtení: 1 Jan 2,3–11
Žalm: Žl 96
evangelium: Lk 2,22-35
www.vira.cz

Zobrazeno 201×
komentáře
Matonick

Janovo evangelium povzbuzuje Ježíšovy učedníky, aby zachovali duchovní jednotu ve vzájemné lásce, nám pak 1. list Janův přibližuje, co to znamená prakticky. Klade důraz na každodenní život v Boží blízkosti. Ukazuje nám, jak Boha poznávat a jak s ním můžeme žít v důvěrném vztahu, což se projeví i ve vztazích s ostatními členy křesťanského společenství. Lásku k Bohu prokazujeme tím, že milujeme jedni druhé. Toto „nové přikázání“ dostali učedníci Kristovi přímo od Ježíše a Jan je v listech i pro nás často opakuje. Bůh je láska; ti, kdo jej znají, proto mají milovat druhé. Někteří falešní kazatelé popírali pravé lidství nebo plné božství Ježíše Krista. Takové 1. Janův list označuje za antikristy a důrazně před nimi varuje.

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.