25.12. slavnost Narození Páně

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh.


To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. To světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila.                /Jan,1,2-5/

Bůh se sděluje člověku tím nejsrozumitelnějším způsobem. Slovo, Moudrost, bere na sebe naši přirozenost! Mnozí jej ani dnes nepřijímají – a právě to chci svou láskou vynahradit.

1. čtení: Iz 52,7-10
Deuteroizaiáš mluví k Izraelitům v zajetí (6. stol. př. Kr.). Jeruzalém byl v té době v troskách. Lid vnímal 
trest za svoji bezbožnost. Ale proroctví oznamuje: Bůh se vrátí do Jeruzaléma, na místo, kde stál chrám 
(Sión)! A nejen to, zaslíbení mluví i o ostatních národech, které se tam přijdou Bohu poklonit!
Žalm: Žl 98
Dnes je čas radosti nad Boží záchranou. Připojme se ke slavení celé církve!
2. čtení: Žid 1,1-6
Čteme slavnostní úvod shrnující podstatu celého listu. Postřehněme naznačený kontrast: Starozákonní 
velekněz vstupoval jednou za rok do velesvatyně v chrámě, aby prosil o smíření. Ale Ježíš vystoupil do 
zcela jiného chrámu, totiž přímo do nebe, bezprostředně k Bohu, a tam již trvale zůstává!
evangelium: Jan 1,1-18
Prolog Janova evangelia je úvodem celého díla. Používá obyčejné pojmy (světlo, slovo, život…), kterými 
ovšem vyjadřuje ty nejzávažnější výpovědi o Bohu.
www.vira.cz

Zobrazeno 186×
komentáře
Matonick

Prolog Janova evangelia souhrnně rozjímá o celém tajemství Vánoc, protože Betlémské dítě zjevuje Boha a přináší pravdu o Bohu i o člověku. Ježíš, vtělené Boží slovo, je odleskem Boha, zviditelňuje Ho a přibližuje lidstvu. „To Slovo byl Bůh“ ( Jan 1,1) „A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi“ (Jan 1,14). Vánoce nejsou jen oslavou narození dítěte Ježíše, ale úžasným tajemstvím Božího vtělení. Boží syn přišel mezi nás jako Bůh s námi a Bůh pro nás. Nekonečný a neviditelný Bůh přestal být nedostupný a přijal lidskou tvář, abychom ho mohli vidět, poznat a přijít k němu. Ježíš je Bůh pro každého člověka a pro jeho spásu. „Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi“ (Jan 1,12). Co víc bychom si mohli přát!

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.