30.9.2019

„Hle, zachráním svůj lid…“


„Toto praví Hospodin zástupů: Hle, zachráním svůj lid ze země východní i ze země, kde slunce zapadá. Přivedu je a budou bydlet v Jeruzalémě. Budou mým lidem a já jim budu Bohem věrným a spravedlivým.“         /Zach 8,7-8/
 

Bůh je zachránce, spasitel, naše naděje. Sami bez něj se nezachráníme.
 

1. čtení: Zach 8,1-8
žalm: Žl 102
evangelium: Lk 9,46-50

Zobrazeno 404×
komentáře
Matonick

Hospodin je skálopevně věrný své smlouvě, kterou navěky uzavřel se svým lidem. Citované verše jsou vrcholem celého úryvku z knihy proroka Zacharjáše. Je téměř hymnem na Boží moc, která se nezastavuje před žádnou překážkou. Je to oslava Hospodina,, přebývajícího uprostřed svého lidu. Proroctví je zároveň povzbuzením k naději v Hospodina, který dokáže naprosto nepředvídaně uskutečňovat v dějinách svůj úžasný záměr spásy Božího lidu, jemuž přislíbil, že ho bude s veškerou láskou milovat a ochraňovat Ohlašovaná záchrana se jistě uskuteční, protože Boží přísliby jsou naprosto spolehlivé. Nebeský Jeruzalém na Svaté Hoře bude vybudován pro nás všechny.

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.