25.9.2019

„…setřeste prach ze svých nohou…“


„A když vás někde nepřijmou, odejděte z onoho města a setřeste prach ze svých nohou na svědectví proti nim.“         /Lk 9,5/
 

Lásku lze přijímat jen svobodně.
 

1. čtení: Ezd 9,5-9
žalm: Tob 13
evangelium: Lk 9,1-6

Zobrazeno 454×
komentáře
Matonick

Ježíšova cesta do Jeruzaléma jde napříč Samařskem. Před sebou vysílá posly, aby vše připravili pro jeho příchod („Vyslání dvanácti“ Lk 9,1-6) . Tato skutečnost zdůrazňuje důležitost Ježíšovy cesty, při které zvěstuje evangelium, která je zaměřena na jeho budoucí utrpení, smrt a zmrtvýchvstání. Ježíš upozorňuje své učedníky na možnost nepřijetí tamním obyvatelstvem. A Ježíšovi učedníci pak i skutečně v Samařsku přijati nejsou (Lk 9,53). Odmítnutí poslů není ničím překvapivým. Ježíš s ním počítá při svém misionářském nasazení. Odmítá však určité násilnické záměry svých učedníků. Ježíš sice lid prosí o přijetí evangelia lásky, ale nechává jim svobodu v rozhodnutí, zda jej přijmou či odmítnou. Nechce si přijetí vynutit.

Matonick

Odmítnutí pohostinnosti v samařské vesnici se nevztahuje k vlastnímu poselství Ježíše. Pravý důvod odmítnutí je třeba hledat v existujícím napětí mezi Židy a obyvateli Samařska. Židé označovali Samařany za bludaře a věrolomníky. Odmítnutí ze strany obyvatel Samařska nemůže uškodit Božímu plánu, ale umožňuje pokračování Ježíšovy cesty směrem do Jeruzaléma. Ježíšovým posláním není teď zahájit čas soudu, nýbrž ohlašovat Boží království.

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.