7.10.2019

„Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce…“


„On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí‘ a ‚miluj svého bližního jako sám sebe.‘“                  /Lk 10,27/
 

Miluj. To stačí. Jsi hříšný, slabý a nic necítíš? Miluj. Postojem srdce – v nedostatcích, zmatku, …. Nepřestávej Boha milovat. 
 

1. čtení: Jon 1,1-2,1.11
žalm: Jon 2
evangelium: Lk 10,25-37

Zobrazeno 213×
komentáře
Matonick

Dnešní Ježíšovo podobenství o „Milosrdném Samaritánovi“ zaznamenané v Lukášově evangeliu, má vyjasnit pravý význam nevětšího Božího přikázání. Jde o lásku k Bohu a k bližnímu. Toto podobenství bylo v dějinách církve nesčetněkrát komentováno. Již církevní otcové velmi jasně postřehli, že onen Samaritán je vlastně symbolem či ikonou samotného Ježíše, jenž se stal služebníkem každého člověka, když se sklání k jeho poraněním a bere na sebe všechny naše neduhy včetně smrti.

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.