Klíč K

V poslední době jsem vedl dost rozhovorů na téma ekumeny.

Proč u nás ekumena "není možná" ...

...a ty rozdíly mezi církvemi jsou obrovský...

...nemůžu přijmout jejich teologii..

...nemůžeme společně přijímat Krista...

... prostě je těch důvodů spousta, proč má zůstat Církev rozdělená.

Včera večer mi Bůh ukázal jednu věc:

Církev není rozdělená kvůli teologickým rozdílům,
Církev je rozdělená kvůli vzájemnému neodpuštění!

A teologii používáme jen jako výmluvu, proč nemusíme odpustit!

To, že máme odpouštět je nad každou teologií, bez odpuštění nemáme podíl na Božím království!


Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte. Proto se modlete takto:

Otče náš, který jsi v nebesích,
ať se posvětí tvé jméno!
Ať přijde tvé království!
Ať se stane tvoje vůle
jako v nebi, tak i na zemi.
Dej nám i dnes náš denní chléb
a odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás do pokušení,
ale vysvoboď nás od Zlého.

Odpustíte-li totiž lidem jejich prohřešky, odpustí také váš nebeský Otec vám.
Ale když lidem jejich prohřešky neodpustíte, neodpustí ani váš Otec vaše prohřešky vám.

Matouš 6.7-15

Je tam napsáno našim viníkům - těm co nám opravdu ublížili, ať už jakýmkoli způsobem.
Bůh nezpochybňuje, že se stalo něco špatně;
ale není tam žádná vyjímka, proč bychom neměli odpustit.

Prosím, pojďme to změnit, pojďme vyznat za naše církve že:
odpouštíme těm, kdo věří jiným způsobem, kdo nám ublížili.

Věřím, že tohle je něco, co otevře Boží působení v naší zemi ;-)

Zobrazeno 206×
komentáře
RomanS

Teologie je to, co (zde) děláte. Ovšem špatná. Teologie je slovo o Bohu, rozumová reflexe Božího Zjevení.

RomanS

Ano, věřit lze (čemukoli) navzdory rozumu.

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.