NÁŠ PÁN JEŽÍŠ KRISTUS I BŮH, NÁŠ OTEC, NÁM DAL NEPOMÍJEJÍCÍ ÚTĚCHU A RADOSTNOU NADĚJI - Z BOHOSLUŽBY SLOVA – ÚTERÝ PO 21. NEDĚLI V MEZIDOBÍ 23.8.2022

Bratři, pokud jde o dobu, kdy přijde náš Pán Ježíš Kristus a kdy my se u něho shromáždíme, prosíme vás: nenechte si tak snadno poplést hlavu, či se dokonce polekat nějakým proroctvím nebo listem prý od nás poslaným, jako by ten den Páně měl už nastat. Nedejte se žádným způsobem od nikoho oklamat. Bůh vás naším kázáním evangelia povolal k tomu, abyste dosáhli slávy našeho Pána Ježíše Krista. Nuže, bratři, stůjte pevně a držte se těch zásad, v kterých jsme vás vyučili, ať už slovem nebo listem. Náš Pán Ježíš Kristus i Bůh, náš Otec, který nás miloval a ve své dobrotě nám dal nepomíjející útěchu a radostnou naději – on sám ať potěší vaše srdce a utvrdí v každém dobrém činu i slovu.  Z prvního čtení(2 Sol 2,1-3a.14-17).

V tomto čtení se jedná o otázku dne Páně, tedy o druhý a definitivní příchod Ježíše Krista ve slávě. Pavel usiluje o osvobození lidské mysli od falešných představ,které mezi prvokřesťany šířili ti, kdo se považovali za proroky a domnívali se, že příchod Páně nastane už velmi brzy. Pavel se snaží, aby všem připomenul základní stavební kameny křesťanského povolání: vyvolení, spásu, dar posvěcení Duchem svatým, povolání prostřednictvím radostné zvěsti, trpělivé očekávání plného projevu slávy. 

Z  evangelia (Mt 23,23-26 ): Ježíš řekl: „Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci! Odvádíte desátky z máty, z kopru a z kmínu, ale zanedbáváte, co je v Zákoně daleko důležitější: spravedlnost, milosrdenství a věrnost. Tohle jste měli dělat, a tamto nezanedbávat. Slepí vůdcové! Cedíte komára, ale velblouda polykáte. Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci! Očišťujete vnějšek číše a mísy, ale uvnitř jsou plné loupeže a nezřízenosti. Slepý farizeji! Napřed vyčisti vnitřek číše, pak bude čistý i vnějšek.“

V dnešním Matoušově evangeliu pokračuje série sedmi „běda“. Máme tedy před sebou další dvě z nich. První z nich klade důraz na slepotu těch, kdo se snaží o úzkostlivé zachovávání i těch nejpodružnějších předpisů Zákona, ale na druhé straně přehlížejí právě ty nejzásadnější požadavky Boží vůle. Tito pokrytci sice navenek zachovávají Zákon, ale nedbají při tom na lásku k Bohu ani na lásku k bližnímu.

Odkaz  na  liturgické texty  z lekcionáře  k  bohoslužbě slova  na úterý 23.8.2022 

1. čtení:  2 Sol 2,1-3a.14-17

Žalmy: Žl 96,10.11-12.13,   odpověď: Hospodin přichází řídit zemi.

Evangelium:  Mt 23,23-26

Zobrazeno 50×
komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.