Třetí neděle v mezidobí je věnována Božímu slovu

Třetí neděle v mezidobí je podle přání papeže Františka Nedělí Božího slova a má všem připomínat význam a hodnotu Písma svatého pro křesťanský život. Cílem této iniciativy je povzbudit všechny věřící k četbě Písma svatého, aby Bible nebyla jen další knihou v knihovně, ale součástí každodenního života. Letos připadá Neděle Božího slova na 22. ledna.

Ilustrační foto. Zdroj: Unsplash.com

Loňská Neděle Božího slova se konala v kontextu první fáze příprav na synodu o synodalitě. Synodální přítomnost se odráží i ve slavení letošní Neděle Božího slova. „Synodální proces v církvi pokračuje, a právě z Bible čerpáme inspirace k jeho praktickému uskutečňování. Například apoštol Pavel vždy spoléhal na své spolupracovníky a svěřoval jim úkoly i odpovědnost, jak o tom svědčí Skutky apoštolů i jeho dopisy. Správné porozumění těmto textům nás může vést k napodobování těchto základních projevů života církve,“ uvedl v dopise k Neděli Božího slova biskup Zdenek Wasserbauer, předseda správního výboru Biblického díla.

Neděli Božího slova vyhlásil papež František apoštolským listem Aperuit illis 30. září 2019. „Tímto listem bych proto rád odpověděl na mnoho proseb, které mi byly předloženy Božím lidem, aby Neděle Božího slova byla jednotně slavena v celé církvi. Stalo se už velmi rozšířenou praxí, že se křesťanské společenství při určitých příležitostech zamýšlí nad velikou hodnotou, kterou Boží slovo znamená pro jeho každodenní život. V místních církvích je mnoho iniciativ, které věřícím otevírají stále hlubší přístup k Písmu svatému; projevují tak svou vděčnost za tento velký dar, snaží se podle něho žít a cítí odpovědnost za věrohodné svědectví o něm,“ uvedl papež František v apoštolském listu, kterým vyhlásil Neděli Božího slova.  Celý text Aperuit illis je v českém překladu k dispozici na webu biblickedilo.cz.

Sbírka v kostelích v neděli 22. ledna je určena na podporu biblického apoštolátu. Výnos sbírky proto poputuje Českému katolickému biblickému dílu a České biblické společnosti.

Materiály a impulsy ke slavení Neděle Božího slova ve společenství, v rodině i v soukromí najdete na webu biblickedilo.cz.

Zobrazeno 353×
komentáře
Matonick

Bratři! Boží slovo je plné života a síly, ostřejší než každý dvojsečný meč: proniká až k rozdělení duše a ducha, kloubů a morku, a pronáší soud i nad nejvnitřnějšími lidskými myšlenkami a hnutími. Není tvora, který by se před Bohem mohl ukrýt, před jeho očima je všechno nahé a odkryté a jemu se budeme zodpovídat. (Ze čtení Žid 4,12-16 sobota 14.1.2023).

Matonick

Komentář: Boží slovo je „plné života a síly“, takže proniká do největších hlubin lidské bytosti, nad nimiž člověk nemá plnou moc. I když se pokouší o sebeklam a chce obelhávat ostatní, nemůže klamat Boha. Toto slovo má tedy moc zasahovat nás v nejhlubším soukromí naší bytosti. Vidíme-li se tak jak nás vidí Pán, pak se také můžeme obrátit, protože „jemu se budeme zodpovídat“ jako k nejvyššímu veleknězi a s důvěrou vyprošovat projevy jeho milosrdenství.

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.