Z kaple DCŽM v Osové Bítýšce

S postavou papeže, sv. Jana XXIII., jsem se více setkala v Diecézním centru života mládaže v Osové Bitýšce. Je mu tam zasvěcena kaple. A v kapli kniha Se srdcem pokorným, která obsahuje úryvky z jeho korespondence a promluv. Například: 

Obraz Jana XXIII. v kapli Diecézního centra života mládeže v Osové Bítýšce. 

 

Rodina je prvním cvičením v křesťanském životě, je první školou pevnosti a oběti, mravní přímosti a sebezapírání. 

 

Pravý pokoj se rodí z toho, když člověk plní Boží vůli, z trpělivého snášení bolestí, které přináší život, ale jistě nikoli z vlastní svéhlavosti a z vlastního egoismu, což je trvalý zdroj nepořádku a nespokojenosti, nikoli pokoje a míru. 

 

Buďte vždy a všude nositeli míru: Pokoje s Bohem ve svatyni svědomí, pokoje v rodinách, v zaměstnáních, míru se všemi lidmi, pokud to závisí na vás. Tímto způsobem si zajistíte úctu a uznání ode všech lidí a také prospěch na zemi i v nebi. 

 

Život nám nebyl dán proto, abychom se uzavírali v sobě, ve svém sobectví a v lehkomyslnosti, ale byl nám dán proto, abychom ho šířili, abychom ho rozvíjeli, abychom konali dobro. Konat dobro ovšem není slučitelné s netečností, leností, vnitřní rozložeností, ale stojí na vekodušnosti a vřelosti lásky. Právě tohle po vás chce Ježíš. O tohle vás taky úplěnlivě prosí jeho náměstek na zemi, římský papež.

 

Se srdcem pokorným
Paulínky, 2002

 

knihou listovala @Liduškaš

Zobrazeno 395×
komentáře
Tofl

Dva roky se sv. Janem XXIII. v kapli jsou nezapomenutelné a dodnes z něj čerpám :-)

Angelika-SCB

Skvělý film o jeho životě Papež míru a pokoje a také za zmínku určitě stojí jeho Desatero pokoje které se snažil žít od svých studentských let - právě letos se hodí také k Mimořádnému misijnímu říjnu.
Jen pro dnešek
se budu snažit prožít den, aniž bych chtěl vyřešit problém svého života najednou.
budu co nejpečlivěji dbát na své vystupování, abych se choval důstojně, nebudu nikoho kritizovat a už vůbec se nebudu snažit někoho korigovat nebo napravovat - jenom sám sebe.
budu šťasten v jistotě, že jsem stvořen pro štěstí... Nejen na onom, ale také na tomto světě.
se přizpůsobím okolnostem, aniž bych vyžadoval, aby se okolnosti přizpůsobily mým přáním.

Angelika-SCB

Jen pro dnešek
věnuji deset minut svého času dobré četbě. Dobrá četba je pro život duše stejně nutná, jako je výživa nutná pro život těla.
vykonám dobrý skutek a nebudu o tom nikomu vyprávět.
vykonám něco, do čeho se mi vůbec nechce. A kdybych se snad cítil uražen, dám si pozor, aby to nikdo nezpozoroval.
si připravím přesný program. Možná jej přesně nedodržím, ale určím si jej. A budu se chránit před dvěma zly: před chvatem a nerozhodností.
budu pevně věřit, že dobrotivá Boží prozřetelnost se o mne stará, jako by mimo mne nebylo nikoho na světě. Budu tomu věřit, i kdyby okolnosti nasvědčovaly opaku.
nebudu mít strach. Obzvláště nebudu mít strach se radovat ze všeho, co je krásné a věřit v dobrotu. Je mi dáno po dobu dvanácti hodin vykonávat dobro, kdybych si měl myslet,

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.