Učednictví

Rok 2020 je v naší církvi rokem Božího slova, rokem Bible. Jaký máte vztah k Písmu? Já měla takový střídavý, to je ta moje vlažnost. Chvíli jsem měla období, kdy jsem četla každý den kousek (například evangelia, nebo mám záložky na víc místech, v listech apoštola Pavla, či prorok Izajáš, a podobně). Ale co mě teda mrzí, když u mě nastalo období, kdy se na Bibli jen prášilo. A to bývalo často.

Zkuste si zodpovědět následující otázky. 

1. Kolik času věnujete denně četbě knih/sledování seriálů,...? 

2. A kolik času věnujete denně četbě Písma?

...

Je to smutné.

Někdy a často je to neporovnatelné. Teda u mě. A je to veliká škoda. Nechci nic zobecňovat, ale přijde mi, že v katolické církvi spoustu křesťanů chodí jednou týdně do kostela a tím je pro ně "splněno", i já to tak jeden čas měla. Vidím, že v jiných církvích – Písmo otevírají a opravdu čtou, znají ho a snaží se jím řídit. Čerpají z něj. Myslím, že to je životu důležitá potrava pro naši duši. Jsou to Slova, ve kterých je Život. Často si člověk říká: když já se modlím, ale Bůh mlčí. Opravdu mlčí? Spíš my nechceme číst/slyšet/rozumět...

Když jsem byla před v roce 2006 na Campfestu, kde jsem zažila svoje obrácení.. Článek je tu, kdyby si to někdo chtěl přečíst, hodně mě tenkrát překvapilo, kolik jiných církví existuje a že tolik křesťanů má u sebe Bibli a opravdu ji čte. 

Často si člověk řekne - ale to už všecko znám, proč to číst, slyšel jsem to už tisíckrát, nic mi to neříká, nerozumím tomu…

Po tom, co jsem absolvovala online obnovu s Komunitou Blahoslavenství, a poté, co jsem prožila Seslání Ducha svatého, mě to zase nakoplo k četbě Písma. Dřív jsem ho taky četla při modlitbě, ale tím stylem - přečíst kousek a dost. Komunita Blahoslavenství nám dala k rozjímání texty z Janova evangelia o ženách v evangeliu, a k tomu nabídli pár otázek k rozjímání. Hodně mě to zaujalo.

V obnově mě nadchla myšlenka - stát se Ježíšovým učedníkem/učednicí. Žít pod Jeho pohledem. V Jeho Světle, v Něm, v Jeho náručí.

Ale jak? Jedině tak, že vstoupím do Jeho školy. Jak se učedníci učili od Ježíše? Že s ním všude chodili, dívali se jak jedná, co říká. Číst Písmo, jako by to Ježíš říkal mě. A pak to žít. Sv. Terezie z Lisieux četla Písmo s tím, že ona je tím farizejem/hříšnicí/učedníkem. Četla to tak, jako by Ježíš promlouval přímo k ní. Všímala si Jeho pocitů, Jeho pohledu. Nechat světlo Božího slova proměňovat můj život. Podívat se na situace, které prožívám paprskem Božího slova. Nechat se proměňovat. Když něčemu nerozumím, nevadí, jedu dál. Jak by řekla s.Veronika Barátová. Ježíšova škola učednictví je na celý život. Jednou třeba porozumím. Duch svatý dá, že tomu porozumím. Duch svatý zapaluje v srdích touhu číst Písmo.

 

Den po obnově jsem se potkala s kamarádkou adventistkou, která se právě účastnila 40denní výzvy Misijní impulzy. Výzva o učednictví! Musela jsem se smát, nad Boží "náhodičkou"... Zrovna když přemýšlím nad tím, jak se stát učednicí a ona taky - to načasování... Napadlo ji, že spolu založíme Biblické hodiny jednou týdně. Že budeme číst spolu. Duch svatý nám dal zápal pro Písmo ve stejnou dobu.

Napadlo mě, podělit se s vámi s otázkami, které si můžete ke každému úryvku podat. Najednou je v textu Písma vidět, co tam člověk na první pohled nevidí. Samotnou mě to překvapuje a těším se na každičkou chvilku s Písmem. 

Zezačátku je důležitá modlitba, například k Duchu svatému, či chvála.. Poté si přečíst úryvek - můžete si ho přepsat na jednu stranu sešitu, nechat si tam místo na případné poznámky, co vás napadnou, a na protější stránku si zodpovědět otázky. Poté je dobré - to s někým sdílet - například při těch Biblických hodinách, či s kamarádem.. Stačí dvě osoby. Je dobré to s někým sdílet. Ale je dobré Písmo číst i sám a pravidelně.

 

*Co říká tento příběh o Bohu/o Ježíši (jaký je v tomto příběhu? Jaké vlastnosti Ježíše jsou v tomto biblickém úryvku zřetelné? Jaká je Jeho vůle? Jak jedná s lidmi, co je pro Boha důležité?)

*Co říká tento příběh o lidech (v jakém stavu se nacházejí? Jaký mají charakter? jaké různé typy osobností nacházíme v tomto příběhu? Čím se zabývají? V čem jsou nám lidé dobrým vzorem, v čem ne?)

*Co říká tento příběh o životě s Bohem (například jak můžeme najít cestu k Bohu? Jak můžeme růst ve víře a žít pro Boha? co chce Bůh pro náš život? Jak máme vzájemně mezi sebou jednat? Jak můžeme sloužit Bohu?

Je v textu další téma? Např.církev, misie, vůdcovství, příchod Ježíše

*Co se stalo pro tebe osobně důležitým? A jak bys to chtěl aplikovat do svého života, z toho, co ses naučil?

*Komu můžeš vyprávět o tom, co jsi objevil?

Můžeš si příběh převyprávět vlastními slovy.


„Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podobný moudrému muži, který postavil svůj dům na skále.“ (Mat 7:24)

 

„Do dobré země je zaseto u toho, kdo slyší Slovo a rozumí a který opravdu přináší úrodu: někdo stonásobnou, jiný šedesátinásobnou a jiný třicetinásobnou.“ (Mat 13:23)

 

„Před Bohem totiž nejsou spravedliví ti, kdo Zákon slyší, ale ti, kdo Zákon plní.“ (Řím 2:13) 

 

„Tím slovem je ale potřeba se řídit – nenamlouvejte si, že mu stačí naslouchat!“ (Jak 1:22)


Přidávám otázky, které jsme dostali z komunity Blahoslavenství: 

 

Jak vnímám ženu/muže v tomto evangeliu? Jak se chová? Co dělá? Jaký má postoj k Ježíšovi a k ostatním postavám? 

Jak se k té ženě/muži chová Ježíš? Jak se na ni dívá? Jak s ní mluví? 

Jak tato situace osvěcuje můj život, nebo to, co zrovna prožívám? 

Co uvedu do praxe ve světle tohoto evangelia? 

 

Hodně mě taky zaujalo, že protestanté se učí nazpaměť některé úryvky z Písma. To chci zkusit. Zatím jsem Biblické nemluvně, teprve začínám, ale už teď je to krásné a moc se těším na každou chvilku s Písmem. Tuhle jsem objevila poklad, který si teď často opakuju – "Jako si Otec zamiloval mně, tak jsem si já zamiloval vás…Zůstaňte  v mé lásce." J 15 Ježíš mě miluje stejně, jako Jeho miluje Otec? To je teda nádhera!

Zkuste to taky!! Kdo se ke mně přidá?

Zobrazeno 350×
komentáře
An09

No a tohle je nádhera:-)
Jan 15,7 Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám.
8Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky.

An09

Kdo byste chtel vstoupit do dobrodružství četby Písma vstupte sem.. https://www.signaly.cz/biblicke-hodiny-co-dnes-ctu

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.