Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Společenství Čistých srdcí

Základní informace

Popis společenství

Podobně jako v jiných zemích (USA, Polsko atd.) je iniciativa Čistá láska reakcí na mravní uvolněnost a morálku, která je nám překládána převážně z masmédií. Čistá láska si klade za cíl uvádět do tohoto světa hodnotu pravé lásky a ryzích vztahů. Podmínkou ke vstupu do Společenství čistých srdcí je věk minimálně 15 let se snaha žít podle zásad formulovaných v 6. a 9. přikázání Desatera. Členové se tedy nezavazují k ničemu novému. Členy této iniciativy mohou být i ti, kdo dříve žili proti těmto zásadám a nyní se chtějí snažit žít čistě. Členové Společenství čistých srdcí se nestydí za to, že tímto způsobem života jdou proti „proudu doby“, a je-li třeba, otevřeně se ke svému členství hlásí. Více informací najdete na našich stránkách www.spolcs.cz

Kontakty:

P. Marek Dunda koordinátor SČS, marek@fatym.com, tel. 731 402 742

P.Vilém Marek Štěpán, O.Praem, villelmus@seznam.cz, tel.: 608 831 584, spoluzakladatel iniciativy SČS přijímá do SČS s přesahem za hranice ČR zvlášť v Medžugorje.

Tisková mluvčí SČS Jana Julinková (roz. Brabcová)

zástupkyně tiskové mluvčí, na kterou je možné směřovat dotazy: Anna Bekárková annabekarkova@gmail.com tel.: 736 522 818

 

Adresa společenství
www.signaly.cz/cistalaska
Správce
tofl
Číslo společenství (ID)
28905