Společenství Čistých srdcí

Popis společenství

Podobně jako v jiných zemích (USA, Polsko atd.) je iniciativa Čistá láska reakcí na mravní uvolněnost a morálku, která je nám překládána převážně z masmédií. Čistá láska si klade za cíl uvádět do…

Nástěnka společenství je ti skryta.