Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Společenství Čistých srdcí

Podobně jako v jiných zemích (USA, Polsko atd.) je iniciativa Čistá láska reakcí na mravní uvolněnost a morálku, která je nám překládána převážně z masmédií. Čistá láska si klade za cíl uvádět do tohoto světa hodnotu pravé lásky a ryzích vztahů. Podmínkou ke vstupu do Společenství čistých srdcí je věk minimálně 15 let se snaha žít podle zásad formulovaných v 6. a 9. přikázání Desatera. Členové se tedy nezavazují k ničemu novému. Členy této iniciativy mohou být i ti, kdo dříve žili proti těmto zásadám a nyní se chtějí snažit žít čistě. Členové Společenství čistých srdcí se nestydí za to, že… Více o společenství »

Nástěnka společenství je ti skryta. Více o společenství »