S přáteli na nejen křesťanské akce

Zjistíš, kam jedou tví přátelé a můžeš se přidat. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Chvály

neděle, 24. února      17:30  do  19:00
Římskokatolická farnost Nymburk, Kostelní náměstí 1751/9, 288 02 Nymburk
všichni účastníci »

Přijďte s námi oslavovat Pána skrze chvály, zpěv, hudbu, modlitbu a ztišení.
Na faře v Nymburce...24. 2. 2019 od 17:30 hod.

Chvála je způsob modlitby, která bezprostředněji uznává, že Bůh je Bohem. Opěvuje ho pro něho samého, oslavuje ho, protože ON JE, bez ohledu na to, co koná. Je to podíl na blahoslavenství čistých srdcí, která milují Boha ve víře, dříve než ho spatří ve slávě. Skrze chválu se Duch spojuje s naším duchem, aby dosvědčoval, že jsme Boží děti, vydává svědectví jednorozenému Synu, v němž jsme byli přijati za syny a skrze něhož oslavujeme Otce. Chvála zahrnuje ostatní způsoby modlitby a pozvedá je tomu, který je jejich pramenem i cílem: „jeden Bůh, Otec, od něhož pochází všechno, pro něhož jsme tu i my“ (1 Kor 8,6).