Chinchulín

Chinchulín / Strachota

Na červené stezce.

dromedar

To je jako výstraha ostatním prasatům, nebo co?

Chinchulín

Nevím, nejsem autorem tohoto streetartu. Vzhledem k růžovým kaňkám razítkové barvy dále na cestě předpokládám že se jedná o součást ohrané skautské stopovačky "na pytláka"

dromedar

Podle výpravnosti rekvizit to ovšem jistě nebudou skauti, ale nějaká ideově prázdná komerční alternativa. My jsme pravou prasečí nohu na hraní nikdy neměli.

Zobrazit 3 komentáře »

Gotta Catch 'Em All!!

– upraveno
Lederhosen

To jsou originální duritky? Oma měla zelené a růžové, modré jsem nikdy neviděl.

čajomlík

Novodobé Duritky teď prodávají i v IKEA

deFlegmatique

(Ten palec je za Omu.)

Chinchulín

Jedna je originál a druhá je fejk, zřejmě ze Vsetínských skláren.

Zobrazit 4 komentáře »
Chinchulín

Svého času jsem vymetl dost různých manifestací, proti cirkusům, stavbám, nacistickým pochodům k výročí křišťálové noci, tak 3 - 4 do roka. Přítomna nebyla ani cirkusová zvířata ani Židé poškození v r. 38. Oběti potratů taky na pochod pro život nepřijdou a jejich názor neznáme. Trapné to doopravdy je, ale dle mého názoru je žádoucí si na tuhle trapnost zvyknout.

Ženy na té manifestaci byly ve zvlášť pohodlné situaci - byl na světě vědecký důkaz že některé děti na vakcínou zesílenou infekci zemřou. O tom, jestli měli nějakou nepříjemnou hospitalizaci už za sebou nic nevíme.

čajomlík

" proti cirkusům,"
- A volali jste "Netýrejte NAŠE tygry?"

Zobrazit 7 komentářů »
Chinchulín

Během kněžské služby měl těžkou autonehodu. Po ní se vrátil k původní liturgii a zasvětil svůj život službě nemocným v brněnských špitálech. Pravidelně kázal o křehkosti života a posledních věcech. Učil katechismu mladší děti, syn od něj dostal svaté obrázky a plyšovou sovu. Bohu díky!

čajomlík

Nám, vždycky dával luxusní zrnkovou kávu z Rakouska a mražené lívance, co se jen dají v balíčku do mikrovlnky a za 5 minut jsou jako čerstvě usmažené.

Zobrazit 2 komentáře »
Napsat komentář »

Existoval Caleb Wallace:

Celkem hlasujících: 1
– upraveno
Napsat komentář »

Brno

Lederhosen

To bude vyhrazeno pro plzeňskou diecési.

jk-s

Zdá se však, že domem mohou svatá písma označovat metaforicky jiný pojem než pouhou budovu. Takto to například potvrzuje apoštol Žd 8,8: "Ale když Bůh kárá svůj lid, říká: `Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy s domem izraelským i s domem judským uzavřu smlouvu novou, ..."

Ale proti tomu jest, že Ježíš domem svého otce na nebesích mínil komplex skutečných staveb změněný na doupě lupičů a později rozmetaný

A učil je: "Což není psáno: `Můj dům bude zván domem modlitby pro všechny národy´? Vy však jste z něho udělali doupě lupičů."
Mk 11,17

Ježíš mu řekl: "Obdivuješ ty velké stavby? Nezůstane z nich kámen na kameni, všechno bude rozmetáno."
Mk 13,2

Zobrazit 24 komentářů »
Napsat komentář »

Vysvětlení -6; -6?

Celkem hlasujících: 3
dromedar

Osoby v nemocnici a úmrtí se určitě s mínusem uvádějí stále, na znamení toho, že být v nemocnici nebo mrtvý je cosi negativního, resp. že hospitalisovaný i zemřelý je zkrátka "down" a nemůže se podílet na pracovním a společenském životě.

To, že u celkových počtů mínusy chybí, je chyba kodéra. Malá, ale nedůležitá, takže se k jejímu opravení pro množství jiné práce ještě nedostal.

soIipso

Možná, že jde o rozdíl oproti nějakému předchozímu období?

Lederhosen

Mrtvý důchodce je negativum pro své blízké(tedy většinou), například pro státní rozpočet ovšem představuje veliké plus.

Chinchulín

Ono to absolutní číslo opravdu klesá. Dnes už pouze 30 371.

Zobrazit 4 komentáře »