Václav Vacek
Václav Vacek

Pane doktore, jakou roli by měla hrát v sexuální výchově dětí škola? Pokud vůbec nějakou. Nestačí
jenom rodina? A co církev? Má zde také nějakou úlohu? (Pokud ano, jak ji plní?) Děkuji.

jjjlo

Ajaj, sexuální výchova. Myslím, že škola musí v sexuální výchově hrát roli, ať se nám to líbí či nelíbí. Je pochopitelné, že stát, kterého jsme součástí, chce do těchto otázek vstupovat, protože se jedná o otázky vysoce sociálně relevantní. Jistě je primárním a výsadním místem sexuální výchovy (raději bych hovořil o výchově ke vztahům nebo tak něco) vlastní rodina. A to v dobrém, ale mnohdy bohužel i ve zlém.
Já osobně se domnívám, že by dokonce účast na hodinách tzv. sexuální výchovy (a byl bych rád, kdyby se podařilo pro naše děti připravit koncept neredukovaný na pouhé technikálie) měla být povinná. Odpovědností rodičů a vůbec dospělých je pracovat na koncensu. Nemohu se spokojit s tím, že před škodlivým pojetím ochráním sice své vlastní děti, ale děti sousedů nechám napospas.

jjjlo

Zvlášť v případě rodinných patologií je potřeba 'sousedská' solidarita. Někdy se argumentuje tím, že škola bude přinášet jiné hodnoty, než jsou ty naše domácí. To není žádné novum. To už se děje. A v tom vidím i určitou hodnotu školy, že seznamuje děti se světem, jehož jsou součástí. Dokud děti chodí do školy, můžeme je v tomto procesu doprovázet.
Navíc škola má socializační úlohu - stejně jako církev. K tzv. sexuální výchově dochází zpravidla už dávno předtím, než nám to jako rodičům dojde: ze strany spolužáků či kamarádů z ministrantské skupinky;)
A církev má zcela jistě svou úlohu, především v kvalitě vztahů, se kterými se děti v církevním společenství setkávají. I tady platí, že výsadní odpovědnost za hodnotovou výchovu dětí mají rodiče - tedy i oproti panu faráři či paní katechetce