Dobrý den, pane doktore, rád bych se Vás zeptal na následující:
1. Existují podle Vás skutky, které jsou samy o sobě (vnitřně) špatné (lat. intrinsice mala)?
2. Pokud ano: Patří k nim používání neabortivní antikoncepce (např. kondomu)?
3. Existuje podle Vás podstatný morální rozdíl mezi používáním kondomu a metod PPR, pokud manželé mají morálně správný důvod vyhnout se početí?
4. Pokud takový rozdíl existuje: v čem podle Vás spočívá?

Děkuji.


jjjlo

Dobrý večer.
1. Když se ve středověku rodil koncept tzv. intrinsece mala, dálo se tak v rámci sporu s nominalistickou polohou morální teologie, která vyvozovala platnost mravního nároku z platnosti autority, která nárok formulovala. Asi podle hesla: Je to špatné, protože je to zakázané. Intrinsece malum znamená: vnitřně špatné je průkazně špatné, ať už k tomu vnější autorita říká, co chce, jestli je to špatné, nemůžu to přece chtít. Často se dnes setkávám s tím, že na to zapomínáme. A argumentujeme nedobře způsobem: "Je to intrinsece malum, protože to církev/papež zakazuje."
2. Vzhledem k tomu nepovažuji neabortivní antikoncepci užívanou při jednotlivém manželském aktu za vnitřně špatnou. Za intrinsece malum považuji jakoukoliv abortivní metodu, stejně jako úplné vyloučení plození

jjjlo

z manželského života.
3. Podstatný rozdíl podle mne existuje. PPR předpokládá vytrvalou pozornost alespoň jednoho z páru a omezuje tedy spontaneitu sexuálního aktu. A - pokud pár spolu o svém intimním životě skutečně otevřeně komunikuje se vzájemnou láskou - vede k rozvinutí jiných projevů blízkosti či erotické a sexuální aktivity v tzv. plodných dnech. To může vést k obohacení intimního života těchto manželů. Kondom odstraňuje tyto 'překážky', umožňuje tedy spontánní sex bez ohledu na 'rytmus ženy', což může (ale nemusí) vést k omezení vynalézavosti. A v neposlední řadě snižuje prožitek sexuálního aktu. Nicméně v pozadí manželské sexuality stojí požadavek vzájemného respektu a lásky. Vždyť kterákoliv metoda, a to i PPR, se může proměnit v nemilosrdný bič jednoho partnera užitý proti

jjjlo

druhému.