Červený stan

Společenství tleje, protože v něm nebyla žádná aktivita po více jak tři měsíce.

Popis společenství

Jaký si to uděláme, takový to máme :).

Nástěnka společenství je ti skryta.