Potrava pro život

Celka

Potrava pro život Bible to má být ta pravá potrava pro uspokojení duchovního hladu. Žijeme v materiálním světě. Dnes jsem v rádiu slyšela myšlenku, že "nás převálcuje materialismus". A je to doopravdy tak? My, kdo se hlásíme k Ježíši, si říkáme…