ČČK - Český červený kříž

Společenství zetlelo, protože v něm nebyla žádná aktivita po více jak šest měsíců.

Popis společenství

Společenství pro všechny kteří jsou členy, setkali se nebo rádi sympatizují s českým červeným křížem - ČČK

Nástěnka společenství je ti skryta.