ČČK - Český červený kříž

Popis společenství

Společenství pro všechny kteří jsou členy, setkali se nebo rádi sympatizují s českým červeným křížem - ČČK

Nástěnka společenství je ti skryta.