Homosexualita, spoločnosť, cirkvi

catholic

Politika nás rozdeľuje. Delíme sa na skupinky, lebo každému je sympatické čosi iné. Je však možné sa zjednocovať pre vyšší cieľ napriek rozdielnym názorom? Tým môže byť starostlivá príprava a zvažovanie správnej praxe, v ktorej nebude ukracovaná ani…