#král+kvízů, #vědmostní+soutěž, #Tarsicius, #soutěž, #ministranti, #časopis+pro+ministranty, #časopis+Tarsicius, #otázky, #říjen, #2014, #říjen+2014

Otázky krále kvízů - ŘÍJEN 2014

Jenda

Říjen2014 V měsícic říjnu postoupíme v našem cyklu otázek o řádech a kongregacích k bratrům františkánům. Zaměříme se na říjnové světce a prověříme znalosti svátostí a desatera. MAZÁCI: 1) Na přelomu kterých století žil zakladatel františkánského…